Srce postalo Local Internet Registry

28. 10. 2010.

Ugovorom koji su potpisali Sveučilišni računski centar i RIPE NCC, Srce je postalo LIR (Local Internet Registry). Osnovni su elementi interneta IP adrese i AS (Autonomous System) brojevi. Oba su elementa jedinstvena u internetskom svijetu. Raspodjela internetskih elemenata stoga treba biti i jest koordinirani proces zasnovan na međusobnim dogovorima na svjetskom nivou.

Briga o IP adresama u nadležnosti je organizacije IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Cjelokupni proces hijerarhijski je organiziran, tako da u svijetu postoji 5 Regionalnih Internet Registryja (RIR) koji vrše koordinaciju i raspodjelu raspoređenih im IP adresa i AS brojeva unutar svojih regija. RIPE NCC (Réseaux IP Européens Network Coordination Centre) jedan je od pet RIR-ova zadužen za područje Europe, Bliskog istoka i dijelova centralne Azije. Članice RIPE NCC-a su LIR-ovi (Local Internet Registry) koji distribuiraju internetske resurse na, kao što im naziv kaže, lokalnom području (npr. unutar zemlje).

Srce je još 1992. godine, za potrebe uspostave nacionalne akademske mreže bazirane na internetskom protokolu, zatražilo i dobilo set IP adresa (B klasu:161.53.0.0/16) i AS broj 2108. Kako u to doba još nije bilo hijerarhijskog RIR-LIR modela, osnovne internetske elemente zatražili smo i dobili od InterNIC-a (USA). Uz pomoć ta dva elementa nacionalna akademska mreža bazirana na internetskom protokolu postala je sastavnim dijelom svjetske mreže. Srce je 8. listopada 2010. potpisivanjem ugovora s RIPE NCC, nakon 18 godina, postalo i službeni LIR te izvršilo registraciju AS broja za potrebe uspostave internetskog oblaka CIX-a, nacionalnog središta za razmjenu internetskog prometa. Više informacija o CIX-u možete pronaći na www.cix.hr.
Više informacija o RIPE možete naći na www.ripe.net.
Više informacija o IANA možete pronaći www.iana.org.