Webinar "Vrednovanje u sustavu e-učenja"

22. 10. 2010.

Centar za e-učenje Sveučilišnog računskog centra, u suradnji s projektom "Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju", Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu počinje ciklus webinara na temu "E-obrazovanju u akademskom okruženju".
 
Prvi webinar održat će se utorak, 26. listopada 2010. od 11 do 11 i 45 sati.

Webinar je svima otvoren za sudjelovanje, a možete se prijaviti pomoću svojega elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr ili kao gost.