Nova usluga Srca – FileSender

19. 10. 2010.

Razmjena velikih datoteka kao što su multimedijalni sadržaj, rezultati mjerenja i simulacija ili grafičke datoteke, čija veličina ponekad prelazi i nekoliko GB, teško je ostvariva uporabom uobičajenih alata za razmjenu poruka. Veličina priloga koji se mogu prenijeti elektroničkom poštom obično je ograničena na svega nekoliko MB.

Postojeće potrebe korisnika za dostupnošću takve usluge rezultirale su uvođenjem prve u nizu novih datotečnih usluga koje će Srce ponuditi korisnicima u sustavu  znanosti i visokog obrazovanja.

Više o usluzi FileSender pročitajte na stranicama usluge FileSender.