CIX dobio 20. članicu

21. 9. 2010.

Ugovorom koji su potpisali Sveučilišni računski centar (Srce) i Omonia d.o.o., Croatian Internet eXchange (CIX) dobio je svoga 20 člana. Uz Omoniu telekomunikacije CIX članice su: Amis Telekom, B.net Hrvatska, CARNet, Croatia Airlines, FINA, HRT, i3b Internetbreitbandbetriebs GmbH, Iskon, Magic Telekom, Metronet, Odašiljači i veze, Optika kabel TV,Optima Telekom, SoftNET, Središnji državni ured za e-Hrvatsku, VeriSign Netherlands VB, VIPnet, Voljatel telekomunikacije. CIX predstavlja model efikasnije razmjene internetskih paketa kako među
korisnicima tako i između korisnika i pružatelja raznih internetskih servisa
čime se omogućava racionalniju uporabu prijenosnih kapaciteta pa time i
smanjuju troškovi davateljima internetskih usluga i krajnjim korisnicima,
povećava sigurnost internetskog prometa te povećava ukupna kvaliteta
Interneta u RH. Više informacija o CIX servisu možete naći na www.cix.hr.