Deseti rođendan CIX-a - 8. rujna 2010.

3. 9. 2010.

Croatian Internet eXchange (CIX) je hrvatsko nacionalno središte za razmjenu internetskoga prometa udomljeno u Sveučilišnome računskome centru (Srcu). CIX je uspostavljen 8. rujna 2000. godine potpisivanjem Memoranduma o uspostavi nacionalnog središta za razmjenu Internet prometa.
Danas CIX ima 19 članica - davatelja Internet usluga u Republici Hrvatskoj i broj članica je u stalnom porastu. Detaljen informacije o CIX-u dostupne su na www.cix.hr.  Deseti rođendan obilježit ćemo i konferencijom za novinare. O povijesti CIX-a, aktualnom stanju i važnosti njegovog funkcioniranja, te planovima za budućnost na konferenciji za novinare govorit će:
-  Ivan Marić, Sveučilišni računski centar, Srce, zamjenik ravnatelja,
Vladimir Rabljenović, VIPnet, predsjedavajući Vijeća CIX-a. Ured za odnose s javnošću Srca
Nataša Dobrenić