Srce se uključilo u Program za cjeloživotno učenje Europske unije

27. 12. 2010.

Srce se aktivno uključilo u Program za cjeloživotno učenje Europske unije, prvo sudjelovanjem u studijskim posjetima, a sada i organizacijom studijskog posjeta u okviru Transverzalnog programa.

Transverzalni program pokriva cijelu vertikalu obrazovanja, od vrtića do visokoga obrazovanja. Ciljevi programa su promicanje suradnje na europskoj razini te promicanje kvalitete i transparentnosti u sustavima obrazovanja.

Na prvom Natječaju za organiziranje studijskih posjeta na kojem ustanove ili organizacije u Hrvatskoj imaju mogućnost organizirati studijske posjete za sudionike iz europskih zemalja prihvaćena je prijava Sveučilišnog računskog centra (Srca).

Srce je potpisalo ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU te će u svibnju 2012. godine ugostiti grupu sudionika iz europskih zemalja članica Programa za cjeloživotno učenje. Sudionici će biti iz redova čelnika edukacijskih ustanova ili njihovih odjela, ravnatelja, profesora, nastavnika i predstavnika obrazovnih organizacija, centara i mreža. Tema koju je Srce prijavilo odnosi se na podršku nastavnicima u korištenju tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Srce u sklopu Centra za e-učenje pruža mogućnost korištenja alata i tehnologija e-učenja, kao i organiziranu podršku korisnicima u e-učenju. Sudionici će prilikom studijskog posjeta imati priliku vidjeti i naučiti kako je organizirana podrška nastavnicima u korištenju tehnologija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, kako i koje alate i tehnologije koristiti za unapređenje nastave te razmijeniti svoja znanja i iskustva.

Više o Programu za cjeloživotno učenje i Transverzalno programu možete pročitati na stranici Agencije za mobilnost programe EU.