Tisućiti kolegij na sustavu za e-učenje Merlin

26. 1. 2011.

Na sustavu za e-učenje Merlin, koji održava Centar za e-učenje u Srcu, otvoren je tisućiti kolegij.

Broj korisnika svakim danom raste. Tome govori u prilog podatak da je samo u prvom semestru ove akademske godine otvoreno kolegija koliko u cijeloj prošloj akademskoj godini.

Sustav za e-učenje Merlin dostupan je prvenstveno svima sa Sveučilišta u Zagrebu, a na Merlinu su udomljeni i kolegiji sa Sveučilišta u Rijeci, Zadru, Splitu i Osijeku.