Prvi internetski tečaj hrvatskoga jezika

3. 2. 2011.

Prvi internetski tečaj hrvatskoga jezika održat će se od 1. ožujka do 30. svibnja 2011. godine u organizaciji Hrvatske matice iseljenika (HMI), Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišnoga računskog centra Srca.

Organiziranje prvog internetskog tečaja hrvatskoga jezika vrlo je zahtjevan, složen i opsežan stručni projekt, prvi takvog tipa u Hrvatskoj.
Srce je u ovom projektu osiguralo sustav za e-učenje putem kojega će se odvijati ovaj tečaj te tehničku podršku.

Tečaj će obuhvatiti kontinuirano stručno praćenje napretka polaznika iz cijelog svijeta. Svaka nastavna cjelina hrvatskoga jezika sadržavat će polazni govorni i pisani tekst, leksičke vježbe, gramatičke vježbe, razvijanje vještina slušanja i govorenja, kulturološke informacije o Hrvatskoj, domaće zadaće i slično.

Ovaj tečaj omogućit će učenje hrvatskoga jezika ponajprije potomcima hrvatskih iseljenika koji nemaju mogućnost pohađanja tečaja u Hrvatskoj, a ograničene su im mogućnosti učenja hrvatskog jezika u zemlji u kojoj žive.

Tečaj bi trebao doprinijeti i promicanju hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu.