Srce u katalogu studijskih posjeta za 2011./2012. godinu

1. 3. 2011.

U objavljenom katalogu studijskih posjeta za 2011./2012. godinu u okviru Transverzalnog programa u Programu za cjeloživotno učenje Europske unije po prvi puta nalazi i Hrvatska. Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu je prva sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koja je dobila organizaciju studijskog posjeta koji će se održati u proljeće 2012. godine. Srce je prijavilo organizaciju studijskog posjeta na temu podrške nastavnicima u korištenju tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu te ima priliku ugostiti grupu sudionika iz europskih zemalja članica Programa za cjeloživotno učenje.
Srce u sklopu Centra za e-učenje pruža mogućnost korištenja alata i tehnologija e-učenja, kao i organiziranu podršku korisnicima u e-učenju. Sudionici će prilikom studijskog posjeta imati priliku vidjeti i naučiti kako je organizirana podrška nastavnicima u korištenju tehnologija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, kako i koje alate i tehnologije koristiti za unapređenje nastave te razmijeniti svoja znanja i iskustva.
Katalog studijskih posjeta dostupan je na http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4097_multi.pdf