Seminar za sistem-inženjere

28. 3. 2011.

Seriju seminara koje Srce priprema za kolege sistem-inženjere za sezonu 2010./2011. nastavljamo sa seminarom:

Sustav za inventar OCS Inventory NG Autor i predavač: Emir Imamagić
OCS Inventory NG (Open Computer and Software Inventory Next Generation) je sustav za automatski inventar računalnih resursa. OCS se sastoji od agenta koji prikuplja informacije na resursima, servera koji sadrži informacije o svim resursima, te web sučelja kroz koje je moguće dohvatiti informacije. Primjeri prikupljanih informacija su: BIOS (model, serijski broj), procesor, radna memorija, tvrdi diskovi i logičke particije te programski paketi. OCS podržava velik broj platformi među kojima su: FreeBSD, Linux, Mac OS/X, MS Windows, NetBSD, OpenBSD i Solaris.

U okviru predavanja bit će opisan postupak instalacije i konfiguracije OCS-a. Također, bit će demonstrirana postojeća instalacija za inventar
računalnih resursa u Srcu.

Seminar će se održati u:
  • Splitu - 4. travnja 2011. (ponedjeljak), od 10 do predvidivo 14 sati Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Ruđera Boškovića bb, učionica TCR.
  • Zagrebu - 5. travnja 2011. (utorak) od 10 do predvidivo 14 sati Sveučilišni računski centar, Marohnićeva 5, učionica E

Također, seminar će se prenositi putem streaminga, koji će biti dostupan za vrijeme predavanja u Zagrebu na Portalu za sistemce Srca, gdje će naknadno biti objavljena i snimka predavanja.

Više o svim ovogodišnjima temama i sadržaju pojedinih seminara možete pronaći ovdje.

Ulaz i streaming su otvoreni za sve zainteresirane.
Napominjemo da se za sudjelovanje na seminaru ne morate prijavljivati.