Održano Popodne@CEU

19. 4. 2011.

Redovito mjesečno Popodne@CEU održalo se 18. travnja u 16 sati. Uvodno predavanje „Razvoj i efekti primjene LMS sustava na Fakultetu prometnih znanosti“ održali su D. Peraković i V. Remenar. Objavljena je snimka. Zahvaljujemo svima na sudjelovanju, a za one koji su propustili predavanje objavili smo snimku predavanja i prezentaciju.