Srce u akciji „ECDL-om za konkurentnu Hrvatsku"

15. 4. 2011.

Srce se uključilo u promotivnu akciju Hrvatskog informatičkog zbora - "ECDL-om za konkurentnu Hrvatsku".
U sklopu navedene akcije Ispitni centar za ECDL nudi svojim korisnicima povoljnije uvjete za stjecanje međunarodno priznate diplome ECDL. Više informacija o akciji možete pronaći na stranicama Ispitnog centra za ECDL.