Srce novosti broj 16 - veljača 2007.

14. 2. 2007.

Srce novosti br. 16 - veljača 2007.

Izdvajamo: plan rada Srca za 2007. godinu, Network Operations Center (NOC) u Srcu, povijest NOC-a, ISVU dio e-Sveučilišta, e-učenje i Bolonjski proces