Srce novosti broj 19 - rujan 2007.

14. 9. 2007.

Srce novosti br. 19 - rujan 2007.  

Izdvajamo: tečajevi Srce dostupni i preko interneta, internet u svakoj sobi studentskoga doma, međunarodna konferencija ITI 2007