Srce novosti broj 27 - travanj 2009.

20. 4. 2009.

Srce novosti br. 27 - travanj 2009.

Izdvajamo: računalni klaster Isabella preseljen u nove klimatizirane ormare, cloud ili grid računarstvo, završava GEANT2 počinje GEANT3, referalni centar za Gaussian, druga Anketa o e-učenju