Srce novosti broj 33 - lipanj 2010.

14. 6. 2010.

Srce novosti br. 33 - lipanj 2010.

Izdvajamo: rezultati treće ankete o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu, pouzdano i učinkovito upravljanje elektroničkim identitetima