Predstavljanje novog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje 2021.- 2027.

16. 10. 2020.

U ponedjeljak, 19. listopada 2020. održat će se webinar Digital Education Action Plan 2021-2027 – setting education and training for the digital age na kojem će se predstaviti novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje.

Europska komisija je 30. rujna usvojila novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027. koji predstavlja ključni dokument Europske komisije u nastojanjima za digitalnu tranziciju u Europi. Ovaj Akcijski plan nastavlja se na prvi plan za digitalno obrazovanje koji je usvojen u siječnju 2018., a traje do kraja ove godine. Doseg novog Akcijskog plana je ambiciozniji, šireg je opsega i ne odnosi se samo na formalno obrazovanje, uz to i duljeg je trajanja do 2027. godine. Osim samog Akcijskog plana, na webinaru će biti predstavljen način na koji je bio pripreman te što priprema Joint Research Centre Europske komisije, a sudionici će moći postavljati pitanja. Webinar će moderirati dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca za obrazovanje i podršku korisnicima i predsjednica organizacije EDEN koja organizira ovaj webinar. Akcijski plan će predstaviti Georgi Dimitrov, glavni voditelj izrade novog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Deputy Head of Unit ‘Innovation and EIT’, Directorate-General ‘Education, Youth, Sport and Culture’, European Commission.

Akcijski plan za digitalno obrazovanje (2021. - 2027.) predlaže niz inicijativa za visokokvalitetno, uključivo i dostupno digitalno obrazovanje u Europi. Ovim dokumentom Europska komisija poziva na jaču suradnju između država članica na europskoj razini, kao i među samim dionicima, kako bi sustavi obrazovanja i osposobljavanja uistinu odgovarali potrebama digitalnog doba. Učenje na daljinu pojavom pandemije COVID-19 postalo je središte obrazovnih praksi. Time je još više postala jasna potreba za implementacijom digitalnih tehnologija u obrazovni kontekst odnosno za poboljšanjem digitalnog obrazovanja, kao ključnog strateškog cilja za osiguranje kvalitetne nastave u digitalno doba.

Akcijski plan ima dva dugoročna strateška prioriteta:

  • poticanje razvoja ekosustava digitalnog obrazovanja s visokim učinkom i
  • jačanje digitalnih kompetencija za digitalnu transformaciju.

Kako bi se ojačala suradnja i razmjena u digitalnom obrazovanju na razini Europske unije, Komisija će stvoriti Europsko središte (Hub) za digitalno obrazovanje koje će poticati suradnju i sinergije između područja politika relevantnih za digitalno obrazovanje, stvoriti mrežu nacionalnih savjetodavnih službi i ojačati dijalog između dionika iz javnog i privatnog sektora.

Vizual webinara