Predstavljen novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.- 2027. Europske komisije

22. 10. 2020.

U ponedjeljak, 19. listopada 2020. održan je webinar Digital Education Action Plan 2021-2027 – setting education and training for the digital age na kojem je predstavljen novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje.

Europska komisija je 30. rujna usvojila novi Akcijski plan za digitalno obrazovanje 2021.-2027. kao ključni dokument Europske komisije u nastojanjima za digitalnu tranziciju u Europi. Ovaj Akcijski plan nastavlja se na prvi Akcijski plan za digitalno obrazovanje koji je usvojen u siječnju 2018., a traje do kraja ove godine. Doseg novog akcijskog plana je ambiciozniji, šireg je opsega i ne odnosi se samo na formalno obrazovanje, uz to i duljeg je trajanja, do 2027. godine.  

Akcijski plan predstavio je Georgi Dimitrov, glavni voditelj izrade novog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje i Deputy Head of Unit ‘Innovation and EIT’, Directorate-General ‘Education, Youth, Sport and Culture’, European Commission koji je u svojoj prezentaciji istaknuo da iako je pandemija još više istaknula nejednakosti i razlike u društvu posebice u pristupu obrazovanju, treba ju gledati i kao priliku i izazov da se obrazovanje i osposobljavanje prilagodi potrebama digitalnog doba.

Na Akcijskom planu se počelo raditi i prije pandemije temeljem ciljeva Predsjednice Europske komisije von der Leyen među kojima je i nužnost iskorištavanja potencijala digitalnih tehnologija za učenje i poučavanje te potreba stjecanja i razvijanja digitalnih vještina kod svih građana. U svojem izlaganju G. Dimitrov je također naglasio da sustav obrazovanja i osposobljavanja sve više postaje dijelom digitalne transformacije i može iskoristiti njezine prednosti i prilike koje otvara, pri tome ne zanemarujući izazove koje ona donosi. Pandemija koja je pogodila cijeli svijet, teško je pogodila i obrazovanje, ali je i ubrzala promjene iz kojih smo svi mnogo naučili.

Veronica Mobilio je predstavila rezultate savjetovanja s dionicima i javnošću koji su održani tijekom više mjeseci. Za velik je dio (više od 60 %) nastavnika, učenika i studenata prisilan prelazak na digitalno obrazovanje u izvanrednim okolnostima bio prvi susrest s nastavom online. Prikupljene informacije ukazuju da je bolest COVID-19 dovela do raširene primjene digitalnih metoda učenja u obrazovanju u cijeloj Europskoj uniji, ali to se događalo naprečac i često neplanirano.

Čak 95 % ispitanika smatra da je pandemija dovela do prekretnice u primjeni tehnologije u obrazovanju i osposobljavanju. Ispitanici također smatraju da su digitalne vještine i kompetencije nastavnika najvažnija komponenta digitalnog obrazovanja, a nakon toga vodstvo i vizija obrazovne ustanove, te odgovarajući digitalni sadržaj i infrastruktura. Više od polovice ispitanika (62 %) smatra da su unaprijedili svoje digitalne vještine i kompetencije tijekom pandemije, a 50 % njih smatra da ih treba u budućnosti i dalje unaprjeđivati. Kao područja za napredak u budućnosti prepoznati su: izrada digitalnih sadržaja, sigurnost na Internetu te privatnost i zaštita osobnih podataka.

Na kraju je Yves Punie predstavio istraživanja vezano uz COVID-19 i strateške prioritete Akcijskog plana koja je proveo i provodi Joint Research Centre pri Europskoj komisiji. Izvještaji se mogu pronaći na stranicama JRC.

Podsjećamo, Akcijski plan ima dva dugoročna strateška prioriteta:

  1. poticanje razvoja ekosustava digitalnog obrazovanja s visokim učinkom i
  2. jačanje digitalnih kompetencija za digitalnu transformaciju.

Pogledajte snimku webinara koji je organizirala organizacija EDEN.

Slika s webinara