Upozoravamo na poruke s virusom pošiljatelja koji se predstavljaju imenima zaposlenika Srca

30. 10. 2020.

Od sredine listopada 2020. uočavamo kako na razne e-mail adrese stižu poruke koje izgledaju kao poruke zaposlenika Srca, ali je e-mail adresa pošiljatelja neka druga (nije čak ni iz .hr domene), dakle ne odgovara adresama zaposlenika Srca čije e-mail adrese završavaju na @srce.hr.

Sama poruka sadrži tekst koji je sa zaposlenicima Srca razmjenjivan u prošlosti, ali i virus - bilo kao prilog poruci ili link na lokaciju na kojoj je virus. Da bi se virus uspješnije širio i prolazio neotkriven kroz antivirusne programe, nalazi se u prilogu poruke kao datoteka koja je kompresirana i zaštićena zaporkom napisanom u tekstu poruke; dakle očekuje se od neopreznog primatelja upisivanje te lozinke kojom će se otpakirati prilog - i time zaraziti svoje računalo.

Više o virusu na stranicama Nacionalnog CERT-a te kompanija Malwarebytes i Hornetsecurity.

Molimo da ne otvarate priloge poruka ako niste sigurni da su poslani od stvarnog pošiljatelja, a pogotovo ne one za koje morate još dodatno upisati lozinku, a da vam to nije posebno najavio pošiljatelj kojeg poznajete.