Tim Srca unaprijedio je sustav AAI@EduHr novim protokolom OpenID Connect (OIDC)

15. 12. 2020.

Uz već podržane protokole SAML i CAS, tim Srca unaprijedio je sustav AAI@EduHr mogućnošću korištenja novog protokola OpenID Connect (OIDC) za autentikaciju korisnika.

Poput protokola SAML i CAS, OIDC također omogućuje sigurnu razmjenu korisničkih podataka između davatelja identiteta i same usluge koju korisnik želi koristiti, no to čini na drugačiji način. OIDC se temelji na autorizacijskom protokolu OAuth 2.0 i koristi HTTP/JSON tijekove za prijenos poruka, što ga čini jednostavnijim za implementaciju u usporedbi s prethodnim protokolima za identifikaciju korisnika.

Dizajniran je tako da ga je moguće koristiti u svim tipovima klijentskh aplikacija, uključujući JavaScript aplikacije (aplikacije koje se izvršavaju samo u pregledniku), te nativnim aplikacijama (Android, iOS, Windows, Linux nativne aplikacije).

Protokol OIDC namijenjen je davateljima usluga koji žele ugraditi autentikaciju korisnika preko sustava AAI@EduHr, kao alternativa već podržanim protokolima SAML i CAS.

Logotip AAI@EduHr i OpenID Connect