Deseti Tjedan Centra za e-učenje Srca - podrška nastavnicima u pripremi nastave

14. 9. 2021.

Deseti Tjedan Centra za e-učenje Srca, koji se tradicionalno održava svake godine, ove će se godine održati online od 20. do 24. rujna 2021.

Tijekom tjedna održat će se više događanja, a ovaj puta je fokus na kraćim praktičnim i interaktivnim radionicama za nastavnike vezano uz rad u sustavu za e-učenje i pripremi nastave koja uključuje i digitalne tehnologije. Dio radionica je ciljano pripremljen na osnovu najčešćih upita nastavnika sa željom da im što više olakšamo pripremu i početak nastave.

I ove godine održat će se panel, a tema je vrlo aktualna „Izazovi organizacije nastave u postpandemijsko doba“ na kojem ćemo s čelnicima visokoškolskih ustanova raspravljati kako organizirati nastavu u akademskoj godini pred nama, kad imamo priliku vratiti se oblicima poučavanja i učenja koje smo koristili prije, ali i o stečenim iskustvima s online nastavom. Raspravljat ćemo i o tome koliko smo spremni i u mogućnosti iskoristiti ovaj trenutak za napredak, za učiniti stvari drugačije i bolje, i provesti digitalnu transformaciju obrazovanja kako bi osigurali obrazovanje primjereno potrebama 21. stoljeća.

Raspored aktivnosti u okviru Tjedna Centra za e-učenje Srca možete pogledati na stranicama Centra za e-učenje.

Tjedan Centra za e-učenje 2021