Sustav za e-učenje Merlin - odgovor na izazove online nastave

11. 11. 2021.

Sustav za e-učenje Merlin koji je uspostavilo i održava Srce, a na kojem se nalaze e-kolegiji visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, dosegao je rekordan broj otvorenih e-kolegija. U prošloj akademskoj godini na sustavu se održavao 27.181 e-kolegij koji se nalazi u Redu predavanja visokih učilišta, a već sada, samo mjesec dana od početka nove akademske godine, blizu smo ove brojke.

Do sada je na sustavu Merlin za akademsku godinu 2021./2022. otvoreno više od 26.700 e-kolegija koje održava preko 9.300 nastavnika za više od 81.000 studenata. Rekordan broj otvorenih e-kolegija pokazuje da je sustav Merlin odgovorio svim izazovima održavanja online nastave i pokazao se kao neizostavan dio nastave u sustavu visokog obrazovanja.

U prošloj akademskoj godini, 2020./2021., na sustavu Merlin nastavnici su postavili nastavne materijale u svoje e-kolegije i to više od 301.000 datoteka, 47.390 poveznica i 40.683 aktivnosti Zadaća, a koristili su i ostale resurse i aktivnosti u sustavu Merlin. Za komunikaciju su se najviše koristile aktivnosti: Forum (37.556) i Chat (1.467). Nastavnicima i studentima zasigurno su online provjere znanja bile najveći izazov, a u prošloj akademskoj godini održano je 40.489 aktivnosti Test.

Nastavnicima i studentima dostupna je kvalitetna i sustavna podrška u korištenju tehnologija i alata e-učenja, kao i podrška u implementaciji u obrazovni proces, pa je kao pomoć Centar za e-učenje Srca pripremio i niz uputa, preporuka, priručnika i animacija za održavanje kvalitetne online nastave. Popis svih materijala korisnih za pripremu i održavanje nastave u online okruženju dostupan je na stranicama Centra. Uz to korisnicima je dostupna i podrška putem telefona, elektroničke pošte i obliku konzultacija. Nastavnicima je na raspolaganju i veliki broj zanimljivih i aktualnih online tečajeva koje mogu prolaziti tempom koji njima najviše odgovara.

Merlin - statistika