Sveučilišni Dan e-učenja – kako smo odgovorili na izazove nastave u pandemiji

30. 11. 2021.

Sveučilišni dan e-učenja održat će se u četvrtak, 9. prosinca 2021. s početkom u 10.30 sati putem sustava za webinare Srca.

Dan e-učenja organizira se već tradicionalno sa željom da se akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, pruži mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Stoga će se i ove godine četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Pravni fakultet, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i Geodetski fakultet predstaviti odabranim e-kolegijem kao primjerom dobre prakse i svojim načinom implementacije e-učenja. Prodekani za nastavu ovih fakulteta predstavit će kako su njihove ustanove odgovorile na izazov prelaska na online nastavu zbog pandemije COVID-19.

Banner Dan e-učenja 2021.Na samom početku događanja sudionike će pozdraviti ravnatelja Srca, Ivan Marić. Nakon toga bit će predstavljene obrazovne aktivnosti Srca s naglaskom na podršku koju svojim korisnicima pruža Centar za e-učenje i na tečajeve koje Srce nudi nastavnicima i studentima.

Studenti i nastava u pandemiji“ naziv je panela na kojem će se raspravljati o tome kako su se studenti snašli u nastavi tijekom pandemije, koja su njihova iskustva, što vide pozitivno, a koji su nedostaci, koliko su digitalne tehnologije utjecale na njihov način učenja i sudjelovanja u nastavi te nedostaje li im učionička nastava i odlazak na fakultet. Na početku panela, kao uvod u raspravu, bit će predstavljeni rezultati istraživanja koje je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo studiranja.

I ova je godina donijela mnogo promjena i izazova u organizaciji nastave u online okruženju, stoga vjerujemo da razmjena znanja i iskustava može biti svima korisna u pripremi i održavanju što kvalitetnije nastave.

Pogledajte program događanja.