Hrvatski centar kompetencija za HPC dobio novi logotip

7. 12. 2021.

Hrvatski centar kompetencija za računarstvo visokih performansi (HR HPC CC) od danas ima novi logotip. HR HPC CC je mjesto na kojem krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave imaju pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture. Centar pridonosi osnaživanju postojećih i razvitku novih kompetencija iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC), ali će stvoriti i pretpostavke za sinergijsko djelovanje na izgradnji politika, financiranja i upravljanja resursima u druga dva područja: analizi velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologiji umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI).

U skladu s time, u novom logotipu Centra jasno se mogu identificirati detalji usmjereni na industriju, velik broj mogućnosti koje pruža upotreba HPC tehnologija, ali i kompleksnost samog pojma računarstva visokih performansi. U dizajnu dominiraju elementi spomenute visoke tehnologije, posebice elementi modeliranja i simulacije, napredne analize podataka i vizualizacije koji se koriste za podatkovno intenzivne zadatke.

Novi logotip je izrađen u sklopu projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC – EuroCC, s kojim je i vizualno povezan. Moderan dizajn logotipa Centra naglašava doprinos Centra izgradnji europskog HPC ekosustava i provedbi HPC inicijative Europske komisije. Na uspostavi Centra rade: Srce u ulozi voditelja konzorcija i nacionalnog partnera na projektu te Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB), Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (FERIT), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci (RITEH) i Institut Ruđer Bošković (IRB) u ulozi povezanih trećih strana Srca. Ministarstvo znanosti i obrazovanja daje podršku hrvatskim institucijama u provedbi projekta te osigurava nacionalni udio sufinanciranja projekta.

HPC CC logotip