Istraživanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo visokoškolskih nastavnika u organizaciji i provedbi nastave

9. 12. 2021.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) i Sveučilištem u Rijeci provodi istraživanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo visokoškolskih nastavnika u organizaciji i provedbi nastave tijekom akademske godine 2020./2021. te nošenju s pandemijskim okolnostima u akademskom okruženju.

Svrha je istraživanja dobiti uvid u stanje i potrebe visokoškolskih nastavnika za pripremu i provođenje nastave u digitalnom dobu.

Anketa se odnosi na akademsku godinu 2020./2021. u kojoj su studenti i nastavno osoblje bili primorani učiniti značajnije prilagodbe, poput izvođenja online nastave, poštivanja propisanog razmaka u učionicama, prilagodbu vježbi i drugih oblika praktične nastave online okruženju ili manjim grupama studenata. Također, istraživanjem se nastoje utvrditi i najizraženiji aktualni izvori stresa za nastavnike te moguće promjene u psihičkom funkcioniranju i tjelesnom zdravlju tijekom pandemije.

Svi visokoškolski nastavnici pozvani su ispuniti upitnik kako bi se dobio što bolji uvid u doseg i učinak pandemijskih okolnosti na navedene aspekte organizacije visokoškolske nastave te psihološko funkcioniranje nastavnika u uvjetima tzv. novog normalnog. Upitnik je moguće ispuniti do 17. prosinca 2021. godine.

Institucije koje provode istraživanje rezultate će predstaviti javnosti na svojim mrežnim stranicama.

Adresa za pitanja u vezi s anketnim upitnikom ili rezultatima istraživanja je medjunarodna@azvo.hr.

Istraživanje o učincima pandemije bolesti COVID-19 na iskustvo visokoškolskih nastavnika u organizaciji i provedbi nastave