Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pridružio se Inicijativi za HR-OOZ

11. 1. 2022.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 10. siječnja 2022. godine potpisao je Sporazum Inicijative za HR-OOZ te je time postao 21. članica Inicijative. Inicijativu čini skup dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji su predvodnici u stvaranju preduvjeta za implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. U Vijeće Inicijative kao predstavnici Pravnog fakulteta imenovani su prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, prodekanica za znanost, inovacije, transfer znanja i cjeloživotnog obrazovanje, u funkciji članice Vijeća i doc. dr. sc. Mario Krešić, prodekan za financije i poslovanje, u funkciji zamjenika člana Vijeća.

Više o Inicijativi za HR-OOZ, kriterijima za pristupanje i njezinim trenutnim članicama može se pronaći na mrežnim stranicama Inicijative HR-OOZ.

Vizualni identitet HR-OOZ