Predstavljanje knjige "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju"

24. 1. 2022.

U auli Sveučilišta u Zagrebu, u petak, 21. siječnja 2021. godine predstavljena je knjiga pod nazivom "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju” autora doc. dr. sc. Sandre Kučina Softić, doc. dr. sc. Marka Odaka i prof. dr. sc. Jadranke Lasić Lazić u izdanju Sveučilišta Sjever.

Na predstavljanju o knjizi govorili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta Sjever prof. dr. sc. Marin Milković, dekan Grafičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik sveučilišnoga Povjerenstva za e-učenje i internetske servise prof. dr. sc. Nikola Mrvac i prorektor za nastavu Sveučilišta Sjever izv. prof. dr. sc. Vlado Tropša.

Knjigu potpisuju autori koji su kroz svoje osobno, profesionalno i znanstveno bavljenje obrazovanjem prošli put o kojemu pišu. Sadržajem koji je aktualan, na pojedinim mjestima i polemičan, vrlo dobro se artikulira vrijeme, promjene i izazovi u kojima se nalazi obrazovanje.

Knjiga je podijeljena u sedam cjelina u kojima se, između ostaloga, razrađuju koncepti i daju primjeri dobre prakse za pripremu strategije digitalne transformacije u obrazovanju. Uz korištenje informacijske tehnologije i otvorenih obrazovnih resursa u cilju otvaranja pristupa digitalnom učenju i virtualnoj razmjeni i inovacijama u obrazovanju, u knjizi se govori i o poticanju stvaranja kurikula s ugrađenim digitalnim tehnologijama u praktično učenje, modelima za razvoj nastavničkih kompetencija za primjenu e-učenja i drugo.

Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Damir Boras i prof. dr. sc. Nikola Mrvac.

Na promociji je istaknuto da digitalna transformacija danas više nije pitanje izbora - ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. Dosad naučene lekcije trebaju voditi budućem razvoju obrazovanja u cjelini. Kao prvo to je digitalna preobrazba, a iskustvo rada u ovom vremenu treba iskoristiti te kroz analizu i primjenu dobrih rješenja postaviti u prvi plan program oporavka i povećati ulaganja u obrazovanje. Pri tome je izuzetno važno i vrijedno raditi na suradnji i partnerstvima na svim razinama: unutar institucija, između institucija, unutar sustava visokog obrazovanja, na razini Rektorskog zbora te s lokalnim, regionalnim i međunarodnim zajednicama koje se bave učenjem i poučavanjem. I ova knjiga koja je rezultat suradnje tri sveučilišta – Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever i Sveučilišta u Mostaru - daje odgovor kako uspješno provesti digitalnu transformaciju obrazovanja.

Autori knjige "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju"

Predstavljanje knjige "Digitalna transformacija – novi pristupi i izazovi u obrazovanju"