Održan webinar Srca „Uloga koordinatora za ISVU“

21. 4. 2022.

U okviru webinara Srca djelatnici Centra potpore ISVU održali su 20. travnja 2022. webinar na temu „Uloga koordinatora za ISVU“ kojem su prisustvovali koordinatori za ISVU i drugi zainteresirani korisnici ISVU-a.  

Stručnjaci Srca sudionicima su pojasnili važnost, ulogu i zadaće koordinatora za ISVU na njihovim ustanovama. Koordinatori za ISVU su, iako relativno malobrojna, ujedno i najvažnija skupina korisnika ISVU-a na ustanovi jer predstavljaju sponu između Centra potpore ISVU-a i njihove matične ustanove. Tijekom webinara polaznici su imali priliku postavljati pitanja iz svih područja primjene ISVU-a, što je rezultiralo kvalitetnom razmjenom znanja i iskustava. Koordinatori su aktivno sudjelovali i osim pitanja upućenih voditeljima webinara razmjenjivali su primjere i pojašnjenja kako određene poslovne procese provode u praksi na njihovim ustanovama.

Webinaru je prisustvovalo više od 60 sudionika, a prezentacija ovog webinara, kao i drugi materijali s prethodno održanih webinara iz ovog područja dostupni su na wiki stranicama usluge ISVU.

Vizual za webinar