Izvještaj o radu Srca u 2021.

4. 5. 2022.

Upravno vijeće Srca na sjednici 4. travnja 2022. godine usvojilo je Izvještaj o radu Srca u 2021. godini. Izvještaj donosi detaljan pregled aktivnosti, događanja i postignuća Srca ostvarenih u protekloj godini, a dostupan je na stranici Službeni dokumenti.

Novost u 2022. godini je dodatak Izvještaju o radu koji predstavlja sažetak u kojemu su izdvojeni rezultati i aktivnosti Srca uz brojne ilustracije i fotografije.

Sažetak Izvještaja o radu Srca u 2021. (PDF, 4.4 MB)