Održana četvrta sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ

2. 6. 2022.

Četvrta sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ održana je 1. lipnja u prostorijama Srca. Sjednicu je vodio predsjednik Vijeća Inicijative za HR-OOZ, Ivan Marić, ravnatelj Srca.

U središtu rasprave sjednice bio je dogovor Vijeća o upućivanju komentara na Nacrt prijedloga novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, koji se do 6. lipnja nalazi u postupku javnog savjetovanja i dostupan je na e-savjetovanju.

Prisutni članovi Vijeća Inicijative za HR-OOZ smatraju kako je u Zakon potrebno dodati stavku koja određuje da se djelatnost visokog obrazovanja te znanstvena i umjetnička djelatnost temelje na načelima otvorene znanosti, te dodati novi članak koji određuje da se znanstvena istraživanja provode u skladu s načelima otvorene znanosti i temelje na otvorenom i suradničkom procesu istraživanja, na otvorenom pristupu rezultatima znanstveno-istraživačkog rada (publikacijama, istraživačkim podacima, softveru i dr.) te otvorenoj i interoperabilnoj istraživačkoj infrastrukturi.

Nadalje, predloženo je da se uključi stavka koja nalaže da sve buduće modalitete i instrumente podrške i osiguravanja otvorene znanosti, kao i način donošenja i provedbe Plana za otvorenu znanost, ministar utvrđuje pravilnikom koji će se donijeti po usvajanju Zakona.

Također je zaključeno da svaka članica Vijeća HR-OOZ-a može samostalno uputiti komentare na prijedlog Zakona, na temelju ranije donesenog Prijedloga odredbi Vijeća o otvorenoj znanosti za novi Zakon o visokom obrazovanju i znanosti.

U nastavku sjednice suvoditelji Radne skupine za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a, Draženko Celjak (Srce) i Karolina Holub (NSK) izvijestili su Vijeće o rezultatima Radne skupine. Predstavili su nacrt Pravilnika HR-OOZ-a te su napomenuli da je očekivani rok za objavu Kataloga usluga i resursa HR-OOZ-a listopad 2022. godine.

Svi materijali sa sjednice dostupni su javno, a više o Inicijativi za HR-OOZ može se pronaći na stranicama Srca.

četvrta sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ

četvrta sjednica Vijeća Inicijative za HR-OOZ - radna atmosfera