Podatkovni centri HR-ZOO spremni za prihvat opreme za akademski oblak

14. 6. 2022.

Danas je u Srcu obilježen završetak projektnih aktivnosti „Uređenje i opremanje sjedišta HR-ZOO” u okviru koje je uređeno pet podatkovnih centara nacionalne e-infrastrukture Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu te „Mrežno povezivanje sjedišta HR-ZOO“ u okviru koje su podatkovni centri povezani prijenosnim kapacitetima od 100 Gbit/s.

Obilježavanju su prisustvovali predstavnici izvođača, stručnog nadzora i voditelja projekta gradnje podatkovnih centara iz tvrtki Tromont, Studio Arhing i PDM savjetovanje te iz tvrtki Hrvatski telekom i CS Computer Systems kao i partner CARNET koji su radili na uspostavi elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i veza te servisne mrežne infrastrukture. 

Srce, dvorana E

Srce, dvorana E

Podatkovni centri opremljeni su brojnim kompleksnim tehničkim sustavima koji osiguravaju sigurno čuvanje podataka i njihovu dostupnost korisnicima u bilo kojem trenutku 24 sata dnevno 365 dana u godini bez obzira na utjecaj bilo kakvih vanjskih faktora poput nestanka električne energije u širem području, potresa ili drugih nepogoda. Svi podatkovni centri spojeni su na centralni sustav za nadzor infrastrukture koji u realnom vremenu prati temperaturu, vlagu, iskorištenost električne energije i druge parametre. Svi tehnički sustavi su izvedeni u redundanciji čime se osigurava neprekinutost rada, a time i neprekinutost usluga iz kataloga HR-ZOO krajnjim korisnicima.

skupna slika sudionika

Radovi u okviru projektne aktivnosti „Uređenje i opremanje sjedišta HR-ZOO“ u vrijednosti 54,4 milijuna obuhvaćali su: prenamjenu postojećih sveučilišnih prostora u moderne podatkovne centre spremne za prihvat IKT opreme na lokacijama Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, studentskog doma u sklopu Sveučilišnog kampusa Osijek Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku i Sveučilišnog odjela u sklopu Sveučilišnog kampusa Trsat Sveučilišta u Rijeci. U Zagrebu je izgrađen podatkovni centar unutar kompleksa Znanstveno-učilišnog kampusa Borongaj Sveučilišta u Zagrebu koji se prostire na 1300 m2 i raspolaže snagom od 1.1 MW i preuređena je računalna hala u zgradi Srca u Marohnićevoj 5. Radovi su započeli u rujnu 2020. godine i završili krajem svibnja 2022. godine.

Projektna aktivnost „Mrežno povezivanje sjedišta HR-ZOO“, koju je vodila partnerska ustanova CARNET, podrazumijevala je izgradnju mrežne komponente nove nacionalne e-infrastrukture HR-ZOO  koja osigurava 100 Gbit/s veze podatkovnih centara HR-ZOO, ali i predstavlja kapacitivnu i servisnu nadogradnju okosnice mreže CARNET-a. U provedbi ove aktivnosti s tvrtkom CS Computer Systems ugovorena je nabava, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme, dok je Hrvatski telekom bio angažiran za isporuku elektroničkih komunikacijskih kapaciteta i vodova za potrebe projekta HR-ZOO. Ukupna vrijednost oba ugovora je veća od 18 milijuna kuna.

članovi projektne aktivnosti Uređenje i opremanje sjedišta HR-ZOO

članovi projektne aktivnost Mrežno povezivanje sjedišta HR-ZOO

Projekt HR-ZOO strateški je projekt u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u kojemu, pored Srca, sudjeluju sljedeće partnerske ustanove: CARNET, Institut Ruđer Bošković, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Zagrebu.

Više informacija potražite u priopćenju za medije.