Radionica Srca o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava na Ljetnoj školi projekta DIGinLaw

6. 7. 2022.

U okviru Erasmus+ projekta DIGinLaw od 11. do 15. srpnja 2022. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu organizira se ljetna škola za studente viših godina pravnih fakulteta partnerskih ustanova na projektu koja će obrađivati teme digitalizacije prava i pravnog obrazovanja. Školu organizira Sveučilište u Osijeku s partnerima na projektu: Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srcem), Sveučilištem u Aberdeenu i Sveučilištem u Milanu. Više informacija o školi i programu dostupno je na stranicama DIGinLaw projekta.

Srce će na ljetnoj školi održati cjelodnevnu radionicu o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava. To je ujedno i predstavljanje online tečaja istog naziva koji je Srce izradilo u okviru projekta. Online tečaj u trajanju 12 školskih sati je na engleskom jeziku, a polaznici će ga moći pohađati tempom koji njima odgovara te će po završetku tečaja dobiti digitalnu značku. Tečaj se nalazi na sustavu za e-učenje Srca i bit će dostupan prvenstveno studentima s partnerskih ustanova na projektu DIGinLaw.

Projekt DIGinLaw započeo je 1. travnja 2021. godine i trajat će 24 mjeseca, a koordinira ga Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni cilj projekta je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju u području prava pridonošenjem kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju, pružanjem kvalitetne edukacije o digitalnim kompetencijama nastavnicima prava, odgovaranjem na potrebe tržišta rada u pravnoj profesiji, održavanjem e-tečajeva o digitalnim kompetencijama studentima prava, stvaranjem otvorenih online izvora u području prava razvojem 12 e-kolegija te poticanjem istraživanja u otvorenom pristupu koja se bave pitanjima digitalizacije pravnog obrazovanja i prava putem istraživačkih aktivnosti. Srce ovom projektu doprinosi svojom ekspertizom u području e-učenja i implementacije digitalnih tehnologija u obrazovni proces, a održat će i edukacije za nastavnike i studente za rad u digitalnom okruženju te pružiti podršku nastavnicima s parterskih ustanova na projektu u pripremi e-kolegija.

DIGinLaw partneri na projektu