Održan uvodni webinar za CroRIS koordinatore

7. 7. 2022.

U srijedu 6. srpnja u organizaciji Srca i Centra za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković održan je uvodni webinar za CroRIS koordinatore. CroRIS koordinatori su osobe zaposlene u znanstvenim organizacijama i visokim učilištima koje dobro poznaju sustav znanosti (npr. prodekani za znanost) i koje su ključne za organizaciju prikupljanja i pročišćavanja podataka u CroRIS-u, na razini svoje ustanove.

Na početku webinara je načelnica Sektora za znanstveni sustav i tehnološki razvoj u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Amalija Babić, pozdravila okupljene koordinatore CroRIS-a na pojedinim ustanovama i ujedno im se zahvalila na njihovom angažmanu u implementaciji Informacijskog sustava znanosti RH (CroRIS-a) na njihovim ustanovama. Nakon toga je dr. sc. Ognjen Orel, pomoćnik ravnatelja Srca, dao pregled do sada ostvarenih aktivnosti na izgradnji CroRIS-a i opće informacije o samom sustavu, a dr. sc. Bojan Macan, voditelj Centra za znanstvene informacije IRB-a je dao pregled uloga u sustavu, s posebnim naglaskom na poslove i ulogu CroRIS koordinatora na ustanovi. U raspravi koja je uslijedila  postavljena su brojna pitanja o uspostavi sustava i pojedinim funkcionalnostima. Webinaru  je prisustvovalo više od 90 polaznika.

Srce u sklopu projekta Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP), koji vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, provodi izgradnju nacionalnog informacijskog sustava znanosti – CroRIS, nazvanog prema engleskom nazivu Croatian Research Information System.

CroRIS će objediniti informacije o znanstvenicima, ustanovama, projektima, uslugama, istraživanjima, radovima, patentima, opremi i mnoge druge. Do sada su takve informacije postojale u odvojenim bazama i sustavima koji su bili ili djelomično povezani ili nisu bili uopće povezani. To je otežavalo postupke odlučivanja upravljačkim tijelima ustanova, ali i postupke pribavljanja kvalitetnih i relevantnih informacija potrebnih za istraživačke procese, znanstvene radove ili obrazovanje pojedinačnim korisnicima poput studenata, znanstvenika i istraživača.

Projekt ZTP sastoji se od 4 elementa: prilagodba zakonskog okvira, izgradnja samog informacijskog sustava, mapiranje i predviđanje u smislu omogućavanja pametnijeg korištenja informacija te edukacije korisnika i pružanje podrške kao završnog elementa projekta.

CroRIS koordinator webinar