Srce održalo radionicu o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava na ljetnoj školi projekta DIGinLaw

13. 7. 2022.

U okviru ljetne škole Erasmus+ projekta DIGinLaw, tim Centra za e-učenje Srca održao je 11. srpnja cjelodnevnu radionicu o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava partnerskih ustanova na projektu. DIGinLAw ljetna škola održava se od 11. do 15. srpnja 2022. u Zagrebu u prostorima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na njoj sudjeluje 34 studenta prava sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Aberdeenu i Sveučilišta u Milanu.  

Cilj radionice bio je upoznati studente s digitalnim kompetencijama i važnosti cjeloživotnog obrazovanja. Cjeloživotno učenje podrazumijeva stjecanje i razvijanje sposobnosti, interesa, znanja i kvalifikacija od školovanja do mirovine. Od trenutka kada studenti uđu na tržište rada, bit će primorani stalno učiti kako bi bili u tijeku s najnovijim tehnološkim razvojem. Tijekom života promijenit će više poslova i radit će na poslovima koji nisu postojali tijekom njihovog studiranja.

U prvom dijelu radionice studenti su raspravljali o tome može li današnje obrazovanje bez digitalnih tehnologija te kako je pandemija utjecala na percepciju obrazovanja. Jedan od ciljeva radionice bio je osnažiti studente da iznesu svoja iskustva i mišljenja o učioničkoj i online nastavi, te primjeni digitalnih tehnologija u obrazovnom procesu. Tijekom radionice, kroz grupni rad, studenti su dali svoje viđenje kako bi trebala biti organizirana nastava na pravnim studijima.

Radionica o digitalnim kompetencijama za cjeloživotno učenje za studente prava u sklopu DIGinLaw projekta

U drugom dijelu radionice studenti su stekli i praktičnu vještinu izrade e-portfolija. E-portfolio je odabran jer omogućava studentima da organiziraju i prate svoj put učenja, da ga koriste za predstavljanja i kao životopis pri čemu stječu i digitalne vještine. Upoznali su se sa sustavom otvorenog koda Mahara za izradu e-portfolija te su i izradili životopis u njemu.

U sklopu radionice predstavljen je i online tečaj istog naziva kojeg je Srce izradilo u okviru projekta. Online tečaj u trajanju 12 školskih sati je na engleskom jeziku, a polaznici će ga moći pohađati tempom koji njima odgovara te će po završetku tečaja dobiti digitalnu značku. Tečaj se nalazi na sustavu za e-učenje Srca i bit će dostupan prvenstveno studentima s partnerskih ustanova na projektu DIGinLaw.

Srce je partner na ovom Erasmus+ projektu, a koordinator je Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Glavni cilj projekta DIGinLaw je unaprijediti upotrebu digitalnih tehnologija u visokom obrazovanju u području prava pridonošenjem kvaliteti i unapređenju izvedbe online nastave u području prava u visokom obrazovanju, pružanjem kvalitetne edukacije o digitalnim kompetencijama nastavnicima prava, odgovaranjem na potrebe tržišta rada u pravnoj profesiji, održavanjem e-tečajeva o digitalnim kompetencijama studentima prava, stvaranjem otvorenih online izvora u području prava, razvojem 12 e-kolegija te poticanjem istraživanja u otvorenom pristupu koja se bave pitanjima digitalizacije pravnog obrazovanja i prava putem istraživačkih aktivnosti.

Više informacija o projektu DIGinLaw dostupno je na web stranicama projekta.

DIGinLaw radionica