Regionalni skup EOSC-a u Budimpešti

30. 8. 2022.

Tijekom 28. i 29. rujna 2022. u Budimpešti na Sveučilištu za tehnologiju i ekonomiju u organizaciji projekta NI4OS-Europe održat će se Regionalni skup EOSC-a (European Open Science Cloud).

Regionalni skup bavit će se temama EOSC-a, politikama vezanim za uređenje EOSC-a, temama otvorene znanosti kao i pogledom istraživača na dostupne usluge i infrastrukturu EOSC-a. . Konferencija će se održati uživo, a za sve zainteresirane omogućit će se online prijenos.

Prvi dan konferencije sudionici će imati priliku čuti više o razvoju oblaka za otvorenu znanost u zemljama jugoistočne Europe, paneuropskom oblaku, osiguranju kapaciteta za EOSC gdje će se predstaviti aktivnosti na projektima kao što su DICE, EGI-ACE, OpenAIRE-Nexus te EOSC-Future u sklopu kojeg će se prezentirati platforma EOSC-Future. 

Drugi dan konferencije sudionici će čuti više o politikama EOSC-a koje se odnose na status inicijativa za nacionalni oblak za otvorenu znanost u zemljama jugoistočne Europe, o mandatnim organizacijama EOSC-a MAR-u i SRIA-i, te radu promotora EOSC-a u sklopu projekta NI4OS-Europe.

Više o konferenciji i cjelovitom programu može se pronaći na web stranicama projekta NI4OS-Europe  dok se svi zainteresirani na konferenciju mogu prijaviti putem poveznice na registraciju.

Srce u projektu NI4OS Europe sudjeluje kao jedan od 22 partnera konzorcija pod vodstvom organizacije Ethniko Diktyo Erevnas Technologias AE (GRNET) iz Grčke. Cilj je projekta NI4OS-Europe podržati koordinaciju, konvergenciju i federaciju nacionalnih i/ili tematskih inicijativa za otvorene istraživačke podatke i usluge EOSC-a razvijanjem odgovarajućih zajedničkih alata i mehanizama.

Regionalni skup EOSC-a u Budimpešti