EUROCC

EuroCC - National Competence Centres in the Framework of EuroHPC

Oznaka projekta:    951732
Trajanje projekta:   1.9.2020. - 31.8.2022.
Broj partnera:         36
Izvor financiranja:  Obzor 2020

Cilj projekta

Cilj projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC (EuroCC) je osnovati nacionalne centre kompetencija za HPC i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava. Time će se osnažiti postojeće i razviti nove kompetencije iz područja računarstva visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC). Ujedno će se stvoriti pretpostavke za sinergijsko djelovanje na izgradnji politika, financiranja i upravljanja resursima u trima područjima: HPC, analiza velikih skupova podataka na HPC resursima (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i tehnologija umjetne inteligencije (engl. Artificial Intelligence, AI).

O projektu

Projekt EuroCC okupit će potrebnu ekspertizu za uspostavu mreže nacionalnih centara kompetencija za računarstvo visokih performansi u 33 države članice Zajedničkog poduzeća za europsko računarstvo visokih performansi (EuroHPC JU) kako bi se korisnicima pružio portfelj usluga prilagođen odgovarajućim nacionalnim potrebama industrije, znanstveno-akademske zajednice i javne uprave. Centri kompetencija za računarstvo visokih performansi bit će centralna mjesta za koordinaciju nacionalnih inicijativa, olakšavajući nacionalnim korisnicima pristup europskim HPC kompetencijama i mogućnostima u različitim industrijskim sektorima i granama. Uspostavom mreže nacionalnih centara kompetencija za HPC, projekt će doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava i provedbi HPC inicijative Europske komisije.

Projekt EuroCC koordinira Sveučilište Stuttgart, a Srce sudjeluje kao jedan od partnera na projektu, dok ostale hrvatske institucije sudjeluju u ulozi povezanih trećih strana Srca.

Konzorcij hrvatskih institucija

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji na izgradnji nacionalnih distribuiranih računalnih infrastruktura kao i aktualne partnerske suradnje na projektu HR-ZOO, Srce je dobilo mandat od Ministarstva znanosti i obrazovanja  27. rujna 2019. godine za uspostavu konzorcija hrvatskih institucija i prijavu na Poziv. Srce predvodi konzorcij hrvatskih institucija kojeg čine:

Tijekom projekta uspostavit će se Hrvatski centar kompetencija za HPC (HR HPC CC), mjesto na kojem će krajnji korisnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, industrije i javne uprave, dobiti pristup inovativnim rješenjima prilagođenim stupnju zrelosti nacionalne i europske HPC infrastrukture te različitim grupama korisnika, odnosno njihovim potrebama i zahtjevima.

Financiranje i trajanje projekta

Projekt je financiran na način da će 50% prihvatljivih troškova biti financirano od Europske komisije kroz program Obzor 2020, dok će ostalih 50% prihvatljivih troškova hrvatskih institucija, sukladno obvezi koju je preuzela svaka zemlja članica EuroHPC JU, financirati Republika Hrvatska, odnosno Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Projekt je započeo 1. rujna 2020. godine i trajat će 24 mjeseca.