Ciljevi inicijative

Glavni ciljevi ove inicijative su

  1. uspostava HR-OOZ, definiranje organizacijske i upravljačke strukture te tehnoloških načela komponenti koje čine HR-OOZ kao i definiranje i osiguravanje dugoročne održivosti HR-OOZ;
  2. izrada prijedloga nacionalnog plana za otvorenu znanost i prijedloga odredaba zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti.

Do uspostave organizacijske i upravljačke strukture HR-OOZ, sporazumne strane su suglasne da će u okviru Inicijative HR-OOZ surađivati i na:

a) koordinaciji i harmonizaciji svih aktivnosti među dionicima sustava znanosti i visokog obrazovanja vezanih uz provedbu otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj;

b) savjetovanju u definiranju nacionalnih stavova i politika za sudjelovanje u europskim aktivnostima vezanim uz otvorenu znanost i EOSC;

c) koordinaciji i harmonizaciji aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Republike Hrvatske, te ustanova i pojedinaca iz Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim inicijativama za otvorenu znanost;

d) poticanju međusobne suradnje u osiguravanju razvoja i dugoročne održivosti nacionalnih istraživačkih infrastruktura i e-infrastrukture u Republici Hrvatskoj, te povezanosti i interoperabilnosti navedenih infrastruktura s europskim i međunarodnim istraživačkim infrastrukturama, posebno ESFRI i ERIC infrastrukturama;

e) koordinaciji planiranja izgradnje, razvoja i uporabe istraživačkih infrastruktura s planiranjem izgradnje, razvoja i uporabe e-infrastrukture;

f) promociji i primjeni načela otvorene znanosti i transparentnosti, te načela FAIR u upravljanju istraživačkim podacima u sustavu znanosti u Republici Hrvatskoj;

g) poticanju uključivanja hrvatske istraživačke zajednice u europske i međunarodne inicijative te njihova promocija, posebno EOSC i RDA;

h) poticanju sudjelovanja hrvatskih institucija u pozivima iz Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije Obzor Europa kao i budućim pozivima iz europskih programa za istraživanje i razvoj ili s njima povezanim programima koji doprinose ostalim ciljevima iz ovog članka Sporazuma;

i) poticanju i potpori sudjelovanju hrvatskih institucija u europskim i međunarodnim istraživačkim infrastrukturama, favorizirajući pristup i obradu podataka te usluge upravljanja podacima ostvarene na tim infrastrukturama.