Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Razlozi formiranja radne skupine:

Radna skupina osniva se sa svrhom ispunjavanja cilja Inicijative za HR-OOZ navedenog u članku 3, stavak 1b Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost: “izrada prijedloga nacionalnog plana za otvorenu znanost i prijedloga odredaba zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti”.

Ciljevi:

 1. Izraditi prijedlog nacionalnog plana otvorene znanosti.
 2. Izraditi prijedlog odredaba zakona koji uređuju znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti.
 3. Izraditi predložak politike otvorene znanosti koje ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja mogu, po potrebi, doraditi i usvojiti.

Glavne aktivnosti:

 • Mapiranje aktivnosti, inicijativa, projekata, dionika i usluga relevantnih za otvorene znanosti u Hrvatskoj
 • Prikupljanje informacija o nacionalnim planovima i zakonskim odredbama vezanim uz otvorenu znanost država članica EU te prikupljanje drugih smjernica relevantnih za ispunjavanje ciljeva
 • Izrada prijedloga nacionalnog plana otvorene znanosti i prijedloga odredbi za novi zakon
 • Praćenje usvajanja politika otvorene znanosti

Očekivani rezultati i terminski plan:

Očekivani vijek trajanja radne skupine:

Radna skupina prestaje s radom po ostvarivanju očekivanih rezultata u skladu s terminskim planom ili temeljem odluke Vijeća.

Suvoditelji radne skupine (koordiniraju rad RD i podnose izvještaj Vijeću HR-OOZ-a):

 • dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković
 • izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Članovi radne skupine:

 1. dr. sc. Lovorka Barać Lauc, Hrvatska zaklada za znanost
 2. dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 3. dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
 4. Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci
 5. dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković
 6. izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 7. doc. dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja
 8. izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
 9. dr. sc. Kristina Romić, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 10. izv. prof. dr. sc. Goran Sedmak, Hrvatski institut za istraživanje mozga
 11. izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru
 12. prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 13. prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 14. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Sveučilište u Splitu

Način rada:

 • Radna skupina sastaje se najmanje jednom mjesečno.
 • Komunikacija članova radne skupine odvija se putem liste: hr-ooz-politike@srce.hr.
 • Preporuča se održavanje virtualnih sastanaka članova radne skupine (npr. putem sustava za online sastanke meet.srce.hr)

Administrativna podrška (za objavu gotovih materijala): hr-ooz@srce.hr