Pisma podrške i iskazi interesa

Iskazi interesa za korištenje HR-ZOO e-infrastrukturnih resursa:

 • Institut za fiziku
 • DARIAH-HR
 • Znanstveni centar izvrsnosti za Bioprospecting mora – BioProCro
 • Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja
 • Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo
 • Znanstveni centar izvrsnosti za integrativnu bioetiku
 • Znanstveni centar izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentacije Liejevih algebri – QuantiXLie
 • Znanstveni centar izvrsnosti za napredne materijale i senzore - CEMS
 • Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju
 • Znanstveni centar izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment
 • Znanstveni centar izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost
 • Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave
 • Znanstveni centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju (STIM)
Pisma podrške projektu HR-ZOO:
 • European Grid Initiative organisation - EGI.eu
 • Hrvatsko društvo za jezične tehnologije
 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek