Međunarodna suradnja

Međunarodnu suradnju Srca čine sudjelovanja i aktivni doprinosi u međunarodnim projektima, članstva i sudjelovanja u radu niza međunarodnih udruga i ustanova, organizacija i te formalni i neformalni kontakti s međunarodnim ustanovama i stručnjacima.

Članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce osim razmjene znanja i iskustava ostvaruje i integraciju Hrvatske u europski istraživački prostor (engl. European Reasearch Area, ERA) i prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Education Area, EHEA) kao i mogućnost sudjelovanja u kreiranju budućih trendova.

Danas Srce aktivno sudjeluje u sljedećim međunarodnim (EU) projektima:

EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud). Projekt udružuje 100 partnera iz više od 50 zemalja te će razviti viziju Hub-a kao integracijskog i upravljačkog servisa budućeg europskog oblaka otvorene znanosti.
Misija EOSC-hub projekta jest omogućiti korisničkim zajednicama kvalitetan, jednostavan i otvoren pristup sustavu istraživačkih podatka i usluga federacije EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud kao i ostalih istraživačkih e-infrastruktura.
Projektom EOSC-hub uspostavit će se otvoreni sustav za integraciju i upravljanje uslugama za budući europski oblak otvorene znanosti, a obuhvaćat će niz standardnih i specijaliziranih usluga kako bi se udovoljilo zahtjevima znanstvene zajednice koja to iziskuje od svojih lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-infrastruktura u Europi i svijetu. Hub će predstavljati središnju pristupnu točku putem koje će istraživači i inovatori moći pristupiti i koristiti širok spektar naprednih IKT resursa i povezanih usluga neophodnih za njihov istraživački rad temeljen na podacima. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, od siječnja 2018. do prosinca 2020. godine.
Srce će u projektu EOSC-hub sudjelovati u razvoju zajedničkih elemenata i korisnički usmjerenih usluga, posebice u daljnjem razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa. Srce i svi partneri sudjelovat će u aktivnosti pružanja usluge pristupa tako što će svojim korisnicima omogućiti pristup EOSC-hub katalogu usluga.

GN4-3 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) treća je faza infrastrukturnog projekta GÉANT4 koja će trajati 48 mjeseci, od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2022. godine. GÉANT4 odvija se pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) koje pokriva razdoblje od 7 godina, a financira se u sklopu programa Obzor 2020 (engl. Horizon2020), Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party) odnosno kao višegodišnji partner CARNET-a na projektima GÉANT. Zahvaljujući prethodnim generacijama GÉANT projekta uspostavljena je napredna pan-europska mrežna infrastruktura GÉANT za potrebe istraživača i njihovih projekata unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA). GN4-3 pomoći će u podizanju europskog istraživanja na višu razinu, potičući znanstvenu izvrsnost, pristup istraživačkim podacima i njihovo ponovno korištenje podržavajući Otvorenu znanost. Također će potaknuti smanjenje troškova znanstvene infrastrukture promovirajući interoperabilnost e-infrastruktura na europskoj razini.

EuroCC (National Competence Centres in the Framework of EuroHPC) projektom osnovat će se nacionalni centri kompetencija za HPC i doprinijeti izgradnji europskog HPC ekosustava. Time će se osnažiti postojeće i razviti nove nacionalne kompetencije za računarstvo visokih performansi (engl. High Performance Computing, HPC), analizu podataka visokih performansi (engl. High Performance Data Analytics, HPDA) i područje umjetne inteligencije (AI). Projekt je započeo 1. rujna 2020., trajat će 24 mjeseca, a koordinirat će ga Sveučilište Stuttgart. Srce sudjeluje kao jedan od 36 partnera na projektu, a ostale hrvatske institucije sudjeluju u ulozi povezanih trećih strana Srca.

National Initiatives for Open Science in Europe (NI4OS-Europe) projekt započeo je 1. rujna 2019. u sklopu Obzor 2020 (Horizon 2020) programa Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014. - 2020. godine, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Dio je aktivnosti na uspostavi EOSC (European Open Science Cloud) u čijoj provedbi sudjeluje i Srce kao jedan od 22 partnera konzorcija pod vodstvom organizacije Ethniko Diktyo Erevnas Technologias AE (GRNET) iz Grčke. Cilj projekta je podržati koordinaciju, konvergenciju i federaciju nacionalnih i / ili tematskih inicijativa za otvorene istraživačke podatke i usluge EOSC-a razvijanjem odgovarajućih zajedničkih alata i mehanizama. S jedne strane, cilje je podržati postupno usklađivanje politika i praksi nacionalnih i / ili tematskih inicijativa relevantnih za EOSC, sa standardima EOSC-a, a s druge strane omogućiti otvoreni pristup nekomercijalnim uslugama preko EOSC portala.

RDA Europe 4.0 Projekt je započeo u ožujku 2018. godine, a Srce je u rujnu 2019. potpisalo ugovor s projektnim partnerom Sveučilištem u Göttingenu (UGOE) s čime je Srce postalo hrvatski nacionalni RDA čvor. Predviđeno trajanje projekta je do 31. svibnja 2020. godine. Research Data Alliance (RDA) je globalna organizacija usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. RDA su 2013. godine zajednički pokrenule Europska komisija (EC), Nacionalna zaklada za znanost (NSF) i Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) Vlade SAD te Ministarstvo za inovacije Australske Vlade.

E-learning Platform for Innovative Product Development – ELPID projekt se financira kroz Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (2014.-2020.), a kroz projekt će se unaprijediti postojeća infrastruktura za e-učenje za potrebe projektnog učenja te će se metodologija razvijena za prilagodbu i implementaciju ovog modela primijeniti na druge kolegije. U projektu sudjeluje pet partnera iz četiri zemlje. Koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a Srce će kao partner na projektu sudjelovati na aktivnostima uspostave i unaprjeđenja infrastrukture za e-učenje, odnosno sustava za e-učenje s dodatnim tehničkim mogućnostima. Projekt je započeo u rujnu 2018. godine, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseca.

ABC to VLE: beyond curriculum design projekt se financira kroz Erasmus+ program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport (2014.-2020.), a projektom će podržati transnacionalni razvoj, prijenos i implementaciju inovativnoga pristupa dizajnu učenja s naglaskom na korištenje digitalnih tehnologija. Kao rezultat projekta bit će izrađen model instrukcijskoga dizajna koji će pomoći nastavnicima da izrade ICT bogate mješovite e-kolegije pri tome uzimajući u obzir čitav niz aspekata. Uz ovaj model bit će  dostupni radni materijali i priručnik za nastavnike, prevedeni na jezike partnera na projektu kao i radionice koje će održavati partneri na projektu. Koordinator projekta ABC to VLE je University College London (Ujedinjeno Kraljevstvo), a Srce i još 10 sveučilišta iz Europe sudjeluju u ulozi partnera. Projekt je započeo u rujnu 2018. godine, a predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca.

MyAcademicID Cilj projekta je kreiranje europskog studentskog identifikatora (ESI) koji će omogućiti sigurnu i nesmetanu razmjenu podataka između visokih učilišta u Europi povezivanjem sustava akademskih elektroničkih identiteta sa sustavima eIDAS i eduGAIN. Provedba projekta započela je 1. siječnja 2019. godine te je produljen do 31. prosinca 2020. godine, a Srce će sudjelovati u završnih 9 mjeseci provedbe projekta.

Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu međunarodnog čvora europske mreže GÉANT u Republici Hrvatskoj, na koji je povezana CARNetova mreža. GÉANT je napredna europska akademska i istraživačka mreža koja osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža te povezanost Europe s drugim kontinentima. Spaja više od 50 milijuna korisnika na 10.000 akademskih ustanova diljem Europe.

Pregled međunarodnih projekata:

U svojoj bogatoj povijesti Srce je sudjelovalo u brojnim projektima u okviru međunarodnih programa za financiranje projekata H2020, Erasmus+, CEF, LLP, FP7, FP6, IPA, TEMPUS i COST 11.

Popis ustanova i tijela u kojima sudjeluju stručnjaci Srca:

 • EDEN – European Distance and E-Learning Network, predsjednica
 • EGI Council - Nadzorno Vijeće EGI-ja
 • e-IRG – e-Infrastructure Reflection Group, nacionalni predstavnik
 • EOSC radna skupina strateške konfiguracije Obzor 2020 programskog odbora
 • ET2020, Working Group on Digital Education: Learnign, Teaching and Assessment (WG DELTA), nacionalni predstavnik
 • EUGridPMA – European Policy Management Authority for Grid Authentication
 • EuroHPC working group on in-kind contributions, nacionalni predstavnik
 • FIF - The Horizon 2020 Future Internet Forum, nacionalni predstavnik
 • GÉANT Association
  • Uprava organizacije GÉANT Association
  • GeGC – Global eduroam Governance Committee  - Vijeće za globalnu uslugu eduroam™ koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
  • Radna skupina TF- MNM: Mobility and Network Middleware
 • Obzor 2020 programski odbor za konfiguraciju Istraživačke infrastrukture, nacionalni predstavnik
 • Obzor Europa prijelazne tematske konfiguracije, podskupine Istraživačke infrastrukture i Digitalizacija, industrija i svemir, nacionalni predstavnici
 • REFEDS Schema Editorial Board

Vezano uz aktivnosti na pojedinim proizvodima Srce ima svoje članstvo u sljedećim međunarodnim udrugama:

 • EDEN: European Distance and E Learning Network
 • EGI Foundation  (EGI.eu)
 • EUgridPMA – Building Trust for Distributed IT Infrastructures for Research
 • EUNIS: The European University Information Systems Organization
 • euroCRIS: the European Organisation for International Research Information
 • Euro-IX: European Internet Exchange Association
 • RIPE NCC - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
 • REFEDS Research and Education Federations

Povijesne zanimljivosti

Srce je sudjelovalo i u organizaciji brojnih međunarodnih sportskih i drugih događanja od kojih izdvajamo suradnju i pružanje informatičke podrške u organizaciji Svjetskog kupa u gimnastici (Zagreb, 1982.), Svjetskog prvenstva u umjetničkom klizanju za juniore (Sarajevo, 1982.), Svjetskom kupu u alpskom skijanju (Bjelašnica, 1983), XIV. zimskih olimpijskih igara (Sarajevo, 1984), Igara dobre volje (Moskva, 1986.), Univerzijade (Zagreb, 1987.), te XV. zimskih olimpijskih igara, (Calgary, 1988.). Informacijski sustav za 'on-line' upravljanje i praćenje gimnastičkih natjecanja korišten je i na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Punih 35 godina Srce je bilo organizator tradicionalne međunarodne konferencije Information Technology Interfaces - ITI, čija je misija bila pospješiti komunikaciju i interakciju između istraživača i stručnjaka koji se bave razvojem i primjenama metoda i tehnika u širokome području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Srce i Sveučilište u Zagrebu bili su domaćini najveće europske konferencije o e-učenju – EDEN 2014 koja se održavala u Zagrebu od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Srca i Hypo Centra. Tema konferencije bila je From Education to Employment and Meaningful work with ICT.