Međunarodna suradnja

Međunarodnu suradnju Srca čine sudjelovanja i aktivni doprinosi u međunarodnim projektima, članstva i sudjelovanja u radu niza međunarodnih udruga i ustanova, organizacija i te formalni i neformalni kontakti s međunarodnim ustanovama i stručnjacima.

Članstvom i sudjelovanjem u radu međunarodnih udruga i projekata Srce osim razmjene znanja i iskustava ostvaruje i integraciju Hrvatske u europski istraživački prostor (engl. European Reasearch Area, ERA) i prostor visokog obrazovanja (engl. European Higher Education Area, EHEA) kao i mogućnost sudjelovanja u kreiranju budućih trendova.

Danas Srce aktivno sudjeluje u sljedećim međunarodnim (EU) projektima:

 • EOSC-hub (Integrating and managing services for the European Open Science Cloud). Projekt udružuje 100 partnera iz više od 50 zemalja te će razviti viziju Hub-a kao integracijskog i upravljačkog servisa budućeg europskog oblaka otvorene znanosti.
  Misija EOSC-hub projekta jest omogućiti korisničkim zajednicama kvalitetan, jednostavan i otvoren pristup sustavu istraživačkih podatka i usluga federacije EGI, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud kao i ostalih istraživačkih e-infrastruktura.
  Projektom EOSC-hub uspostavit će se otvoreni sustav za integraciju i upravljanje uslugama za budući europski oblak otvorene znanosti, a obuhvaćat će niz standardnih i specijaliziranih usluga kako bi se udovoljilo zahtjevima znanstvene zajednice koja to iziskuje od svojih lokalnih, regionalnih i nacionalnih e-infrastruktura u Europi i svijetu. Hub će predstavljati središnju pristupnu točku putem koje će istraživači i inovatori moći pristupiti i koristiti širok spektar naprednih IKT resursa i povezanih usluga neophodnih za njihov istraživački rad temeljen na podacima. Predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci, od siječnja 2018. do prosinca 2020. godine.
  Srce će u projektu EOSC-hub sudjelovati u razvoju zajedničkih elemenata i korisnički usmjerenih usluga, posebice u daljnjem razvoju, integraciji i održavanju središnjih infrastrukturnih i kolaboracijskih servisa. Srce i svi partneri sudjelovat će u aktivnosti pružanja usluge pristupa tako što će svojim korisnicima omogućiti pristup EOSC-hub katalogu usluga.
 • GN4-2 (Multi-gigabit Pan-European Research and Education Network) druga je faza infrastrukturnog projekta GÉANT4 koja će trajati 32 mjeseca, od 1. svibnja 2016. godine do 31. prosinca 2018. godine. GÉANT4 odvija se pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) koje pokriva razdoblje od 7 godina, a financira se u sklopu programa Obzor 2020 (engl. Horizon2020), Okvirnog programa Europske Unije za istraživanje i inovacije (2014.-2020.). Hrvatsku u projektu zastupa Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet, a Srce sudjeluje u svojstvu treće strane (Third Party) odnosno kao višegodišnji partner CARNeta na projektima GÉANT. Zahvaljujući prethodnim generacijama GÉANT projekta uspostavljena je napredna pan-europska mrežna infrastruktura GÉANT za potrebe istraživača i njihovih projekata unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area – ERA). GN4-2 pomoći će u podizanju europskog istraživanja na višu razinu, potičući znanstvenu izvrsnost, pristup istraživačkim podacima i njihovo ponovno korištenje te podržavajući Otvorenu znanost. Također će potaknuti smanjenje troškova znanstvene infrastrukture promovirajući interoperabilnost e-infrastruktura na europskoj razini.
 • ReOPEN (Recognition of Valid and Open Learning) čiji je cilj razvoj metoda verifikacije neformalnog obrazovanja (OOL - Open and Online Learning) i transparentno priznavanje vještina kvalifikacija i kompetencija od strane obrazovnih ustanova i poslodavaca. Srce je partner na projektu i sudjelovat će u glavnim aktivnostima: uspostavi platforme, izradi obrazovnih materijala i razmjeni iskustava. Predviđeno trajanje projekta je 24 mjeseca, od studenog 2016. do listopada 2018. godine.

Srce udomljuje i daje osnovnu podršku radu međunarodnog čvora europske mreže GÉANT u Republici Hrvatskoj, na koji je povezana CARNetova mreža. GÉANT je napredna europska akademska i istraživačka mreža koja osigurava međusobnu povezanost europskih akademskih i istraživačkih mreža te povezanost Europe s drugim kontinentima. Spaja više od 50 milijuna korisnika na 10.000 akademskih ustanova diljem Europe.

Stručnjaci Srca sudjeluju u radu međunarodnih ustanova ili tijela, kao što su:

 • EDEN – European Distance and E-Learning Network, izvršni odbor
 • ECAM – European Committee for Academic Middleware
  • Vijeće za akademski middleware koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
 • EGI Council - Nadzorno Vijeće EGI-ja
 • e-IRG – e-Infrastructure Reflection Group,nacionalni predstavnik
 • ET2020, Working Group on Digital Skills and Competences, nacionalni predstavnik
 • EUGridPMA – Building Trust for Distributed IT Infrastructures for Research
 • FIF - Future Internet Forum, nacionalni predstavnik
 • GÉANT Association
  • Uprava organizacije GÉANT Association
  • Radne skupine TF-EMC2: European Middleware Coordination and Collaboration i TF- MNM: Mobility and Network Middleware
 • GN4-2 - Nadzorno Vijeće projekta
 • GeGC – Global eduroam Governance Committee 
  • Vijeće za globalnu uslugu eduroam™ koje djeluje pod okriljem GÉANT Association
 • REFEDS – Research and Education Federations, radna skupina koja okuplja predstavnike federacija elektroničkih identiteta iz znanstvene i obrazovne zajednice

Vezano uz aktivnosti na pojedinim proizvodima Srce ima svoje članstvo u sljedećim međunarodnim udrugama:

 • EDEN: European Distance and E Learning Network
 • EGI Foundation  (EGI.eu)
 • EUgridPMA – Building Trust for Distributed IT Infrastructures for Research
 • EUNIS: The European University Information Systems Organization
 • euroCRIS: the European Organisation for International Research Information
 • Euro-IX: European Internet Exchange Association
 • RIPE NCC - Réseaux IP Européens Network Coordination Centre
 • REFEDS - Upravno vijeće

Povijesne zanimljivosti

Srce je sudjelovalo i u organizaciji brojnih međunarodnih sportskih i drugih događanja od kojih izdvajamo suradnju i pružanje informatičke podrške u organizaciji Svjetskog kupa u gimnastici (Zagreb, 1982.), Svjetskog prvenstva u umjetničkom klizanju za juniore (Sarajevo, 1982.), Svjetskom kupu u alpskom skijanju (Bjelašnica, 1983), XIV. zimskih olimpijskih igara (Sarajevo, 1984), Igara dobre volje (Moskva, 1986.), Univerzijade (Zagreb, 1987.), te XV. zimskih olimpijskih igara, (Calgary, 1988.). Informacijski sustav za 'on-line' upravljanje i praćenje gimnastičkih natjecanja korišten je i na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Punih 35 godina Srce je bilo organizator tradicionalne međunarodne konferencije Information Technology Interfaces - ITI, čija je misija bila pospješiti komunikaciju i interakciju između istraživača i stručnjaka koji se bave razvojem i primjenama metoda i tehnika u širokome području informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Srce i Sveučilište u Zagrebu bili su domaćini najveće europske konferencije o e-učenju – EDEN 2014 koja se održavala u Zagrebu od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Srca i Hypo Centra. Tema konferencije bila je From Education to Employment and Meaningful work with ICT (http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html)