Godišnji izvještaj o korištenju računalnog klastera Isabella za 2022. godinu

Aktivne ustanove, korisnici ili projekti su oni koji su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca imali barem jedan završen posao. Pokazatelji CPU vrijeme i GPU vrijeme daju informacije o iskorištenosti raspoloživih jezgara unutar klastera Isabella, i to na način da su prikazani kao udio stvarne iskorištenosti u maksimalnoj teorijskoj iskorištenosti koja podrazumijeva sve dostupne jezgre 365 dana u godini bez vremena nedostupnosti. Sustav za upravljanje poslovima bilježi jesu li poslovi uspješno izvršeni.

23.590.665

Ukupno CPU sati

54

Broj
objavljenih radova

578.901

Ukupno
pokrenutih
poslova17,48 h

Prosječno
trajanje poslova13,78 h

Prosječno
vrijeme čekanja

Prikaz ustanova koje imaju najviše projekata te s koje ustanove dolazi najviše korisnika računalnog klastera Isabella
Prikaz udjela vremena po ustanovama koje su koristile procesorske ili grafičke jedinice tijekom 2022. godine
Projekti su podijeljeni u 3 kategorije: Istraživački projekti, Završni rad / Disertacija i Praktična nastava. Projekti u tim kategorijama analizirani su prema broju korisnika koji ne mora odgovarati ukupnom broju korisnika računalnog klastera Isabella jer se jedan korisnik može prijaviti na više projekata istovremeno.
*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca
Prikaz projekata na temelju njihove zahtjevnosti, koja se prikazuje udjelom vremena računanja po svakom od projekata koji su koristili procesorske ili grafičke jedinice u 2022. godini
*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


Prikaz projekata po udjelu vremena računanja prema kategoriji projekta u 2022. godini


Prikaz projekata po udjelu vremena računanja prema izvoru financiranja u 2022. godini. Informacije o izvoru financiranja preuzete su iz prijavnog obrasca.


Prikaz projekata koje je u 2022. godini financirala Hrvatska zaklada za znanost. Prikazani su: ukupan broj korisnika i projekata, udio koji su ti projekti imali u ukupnoj iskorištenosti procesorskih jezgara te računalna zahtjevnost tih projekata.


*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


*Nazivi projekata preuzeti su iz prijavnog obrasca


1 CPU godina = 365 CPU dana, korištenje jedne procesorske jezgre 365 dana
1 CPU dan = korištenje jedne procesorske jezgre 24 sata
Radni čvorovi zbog svoje heterogene arhitekture, ali i specifične namjene, podijeljeni su u redove poslova. Redovi poslova imenovani su temeljem broja i vrsti dostupnih jezgara te vrsti poslova za koje su namijenjeni.
Projekti s najviše podnesenih poslovaProjekti s najdužim trajanjem poslova (u satima)Poslovi s najviše dodijeljenih jezgaraPoslovi s najviše CPU sati (po jednom poslu)