Zanimljivi linkovi

Computational Clusters 
Općenito o računalnim klasterima, linkovi na programske distribucije, alate i biblioteke.

Beowulf Cluster Site
Povijest, komercijalna distribucija Scyld.

Rocks Cluster Distribution
Klasterska distribucija koju koristi Isabella.

What's in NPACI Rocks and How Do I Use It?
Rocks iz perspektive jednog korisnika - instalacija, upute za
korištenje, iskustva.

OSCAR - Open Source Cluster Application Resources
Još jedan od pristupa izgradnje klastera - klasterska distribucija OSCAR.

Grid Engine
JMS sustav koji koristi Isabella.

Transition from OpenPBS to Sun Grid Engine
Iskustva u prelasku sa OpenPBS na SUN Grid Engine - sličnosti i
razlike u načinu koristenja.

Linux High Performance Technical Computing (LinuxHPC.org)
Portal posvećen primjeni Linuxa za High Performance Computing -
vijesti, linkovi.

Analiza klasterskih tehnologija - CRO NGI  
Analiza klasterskih tehnologija za potrebe projekta "CRO-GRID Infrastruktura"