Projekti

Popis 41 neisteklih projekata na Isabelli (sortiranih po abecedi).

 • Analiza složenosti mikrobne dinamike u invadiranim livadama morskih cvjetnica - Institut Ruđer Bošković
 • Climate of the Adriatic REgion in its global context (CARE) - Državni hidrometeorološki zavod
 • Confish - Connectivity among Mediterranean fishery stakeholders and scientists resolves connectivity of fishery populations - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Dizajn i sinteza novih dusikovih heterociklickih fluorofora i fluorescentnih nanomaterijala kao kemijskih senzora za pH i metalne ione - Institut Ruđer Bošković
 • Effect of source code preprocessing techniques on plagiarism detection accuracy in student programming assignments - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet organizacije i informatike
 • Enzimska sinteza fluoriranih kiralnih građevnih blokova - Institut Ruđer Bošković
 • Filostratigrafija nastanka i gubitka gena - Institut Ruđer Bošković
 • Fizioloski i stereokemijski vazni kompleksi bakra(II) s aminokiselinama: Molekulsko modeliranje kombinirano s eksperimentalnim istrazivanjima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Genraliz „Genomic aspects of rapid evolution of Italian wall lizard (Podarcis sicula)“ - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Glikozilacija alfa kiselog glikoproteina – put prema personaliziranoj terapiji (GlycoDrugs) -
 • Holografija i interferometrija u uvjetima niske razine svjetlosti - Institut za fiziku
 • Interaction of metallic nanoparticles with sulfur-containing biomolecules – implications for nano-bio interface (NanoFaceS) - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Interakcije i metabolizam nanočestica u biološkim sustavima - Institut za medicinska istrazivanja i medicinu rada
 • Istraživanje uloge proteinske modifikacije ADP-ribozilacije kod bakterija - Institut Ruđer Bošković
 • Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj – od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja -CroClimGoGreen - Državni hidrometeorološki zavod
 • Kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala povezanih halogenskom vezom: ususret supramolekulskom ugađanju strukture i svojstava - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Kvantno-kemijski dizajn, priprava i biološka svojstva organometalnih derivata nukleobaza - OrDeN - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Mehanokemijska reaktivnost pod kontoliranim uvjetima temperature i atmosfere za čistu sintezu funkcionalnih materijala - Institut Ruđer Bošković
 • Minimalni umjetni enzimi: Proširenje primjene "posredne indukcije" na nove supstrate i nove asimetrične reakcije (MArtEn)) - Institut Ruđer Bošković
 • Modeli i metode upravljanja inovacijama u razvoju kompleksnih inženjerskih sustava (MINMED) - Fakultet strojarstva i brodogradnje
 • Molekularni aspekti oksidativnih procesa u stanicama (MolOxStress) - Institut Ruđer Bošković
 • Molekulska fizika i spektroskopija - Institut Ruđer Bošković
 • Nanokompoziti cinkovog oksida i titanijevog dioksida za fotonaponsku primjenu - Institut Ruđer Bošković
 • Nekovalentne interakcije u dizajnu novih fotoosjetljivih molekula - Institut Ruđer Bošković
 • Nekovalentne interakcije U6 RNA fragmenta - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Novo poglavlje u procesima prijenosa naboja u vodenim otopinama (CTPAMR) - Institut Ruđer Bošković
 • Paralelno programiranje - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Računalna rješenja u bioznanostima: uloga molekulske fleksibilnosti (COMPSOLS-MOLFLEX) - Institut Ruđer Bošković
 • Računalno istraživanje PNP i Adss enzima iz bakterije H. pylori - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Računalno istraživanje temperaturne stabilnosti Cas3 proteina - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacije otvorenog učenja i učenja na daljinu – HigherDecision -
 • Razvoj supramolekulskih receptora za katione i anione - Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
 • SafeTRAM – Sustav za povećanje sigurnosti vožnje javnog urbanog tračničkog prometa - Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
 • Strukturna svojstva koja određuju nukleofugalnost izlaznih skupina te teorijski model za procjenu solvolitičke reaktivnosti - Farmaceutsko-biokemijski fakultet
 • Svjetlo na molekulama: istraživanje spregnute elektronske i nuklearne dinamike - Institut Ruđer Bošković
 • Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma - FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATICKIH ZNANOSTI I KINEZIOLOGIJE
 • Utjecaj optimizacije radioloških uređaja i postupaka u radiološkoj dijagnostici na ozračenje pacijenta - Medicinski fakultet u Osijeku
 • Utvrđivanje sastava crijevne mikrobiote,upalnih makreza, prehrambenog i endokrinog sustava u pacijenata s upalnom bolesti crijeva -
 • Višegodišnje i dekadne oscilacije Jadranskog mora: opažanja, modeliranje i posljedice - Institut za oceanografiju i ribarstvo
 • Zelena sinteza organopaladijevih foto-osjetljivih spojeva - Institut Ruđer Bošković
 • Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju - Farmaceutsko-biokemijski fakultet