Informacije za visoka učilišta

Tiskanje i cijena studentske iskaznice

Tiskanje studentskih iskaznica obavlja tvrtka AKD d.o.o. kojoj je Vlada RH dala javnu ovlast za tiskanje službenih iskaznica.

Cijena izrade studentske iskaznice uključuje:

  • studentsku iskaznicu
  • individualizaciju studentske iskaznice
  • dopis uz studentsku iskaznicu (generiranje i ispis slučajnog PIN-a)
  • kovertu
  • pakiranje studentske iskaznice i dopisa u kovertu

U cijenu studentske iskaznice nije uključena cijena dostave studentskih iskaznica na visoka učilišta.

Trošak izrade iskaznice snosi student i on je fiksan i iznosi 50 kn sa PDV-om. Trošak dostave studentske iskaznice po odluci visokog učilišta može snositi student. U tom slučaju trošak dostave mora biti izdvojen od troška izrade studentske iskaznice i prikazan kao zasebni trošak te ne smije biti veći od stvarnog troška dostave po studentskoj iskaznici.

Uplatu za izradu studentske iskaznice student uplaćuje na račun visokog učilišta. Visoko učilište izdaje iskaznicu neovisno radi li se o prvoj ili zamjenskoj studentskoj iskaznici. Cijena izrade ista je za sve iskaznice (ne ovisi o tome radi li se o prvoj, zamjenskoj ili privremenoj studentskoj iskaznici).

Trošak izrade privremenih iskaznica snosi fakultet.

Jednom mjesečno tvrka koja tiska iskaznice ispostavlja račun prema visokom učilištu - naručiocu iskaznica. Kontakt u tvrtki AKD za upite studentskih referada je napisan u desnoj koloni ove stranice.

Prve iskaznice, svaka nova - zamjenska kao i privremena iskaznica imaju istu cijenu koja se plaća visokom učilištu na koje je student upisan. Upotreba privremene iskaznice se može naplatiti do 20% cijene privremene iskaznice, dok trošak izrade privremenih iskaznica snosi visoko učilište. Naknade za izgubljene i zamjenske iskaznice uplaćuju se na račun visokih učilišta koja izdaju tu zamjensku iskaznicu. U slučaju oštećenja student je dužan vratiti iskaznicu u referadu koja će ju proslijediti tvrtki za tiskanje.

Informacije o podržanim čitačima iskaznica

 
 
ACR 1222U
Proizvođač: ACS
Standard: ISO 14443 A
Beskontaktni čitač.
ACR120U
Proizvođač: ACS
Standard: ISO 14443 A
Stari model koji se više ne može kupiti, ali ustanove koje ga posjeduju mogu ga nastaviti koristiti.
OMNIKEY 5321
Proizvođač: HID
Standard: ISO 14443 A (beskontaktno sučelje) i ISO 7816 (kontaktno sučelje)
Beskontaktni i kontaktni čitač.
OMNIKEY 5321 CL (SAM)
Proizvođač: HID
Standard: ISO 14443 A (beskontaktno sučelje)
Beskontaktni čitač.
OMNIKEY 5421
Proizvođač: HID
Standard: ISO 14443 A (beskontaktno sučelje) i ISO 7816 (kontaktno sučelje)
Beskontaktni i kontaktni čitač.

Pravila za slikanje studenata

Format

Na fotografiji glava treba biti centrirana. Fotografija ne smije biti starija od šest mjeseci. Fotografija ne smije glavu razvuči ili na bilo koji drugačiji način izmijeniti (nikakve fotografije zrcalno obrnute, nikakve promjene proporcija, npr. kako bi glava izgledala uža, nisu dopuštene).

Oštrina i kontrast

Lice mora u svim područjima biti oštro oslikano, puno kontrasta i jasno.

Kvaliteta fotografije

Fotografija bi trebala biti napravljena na sjajnom i glatkom papiru visoke kvalitete bez površinske strukture (npr. uzorak saća) s visokom kvalitetom tiska. Na fotografiji ne smije biti ogrebotina, mrlja ili otisaka žigova kao ni tragova presavijanja. Boje trebaju biti prirodne i treba izbjeći "crvene oči".

Pozadina

Pozadina mora biti svjetla i jednobojna (idealno svijetlo siva) kako bi se istaknuo kontrast prema licu i kosi. Pozadina ne smije imati nikakve uzorke. Na pozadini ne smiju biti sjene. Fotografija mora prikazivati isključivo osobu koju se snima (nikakve druge osobe ili predmete).

Osvjetljenje

Lice mora biti jednako osvjetljeno, kako bi svi detalji bili dobro prepoznatljivi. Treba izbjegavati refleksiju ili sjene na licu.

Položaj glave i izraz lica

Fotografija treba osobu prikazivati s neutralnim izrazom lica i zatvorenih usta te gledati ravno u kameru. Nije dopuštena klasična poza za profil (poluprofil, ramena okrenuta od kamere).

 

Oči i smjer pogleda

Osoba na fotografiji mora gledati izravno u kameru. Oči moraju biti otvorene i jasno vidljive, te vodoravne s x osi. Oči, nos i usta ne smiju biti pokriveni kosom.

 

Naočale

Oči moraju biti jasno i točno prepoznatljive, nedopuštene su refleksije na staklima naočala, tonirana stakla ili sunčane naočale. Rub stakala ili okvir ne smiju prekrivati oči.

Pokrivala za glavu

Pokrivala na glavi nisu dopuštena, iznimke su dopustive iz religioznih razloga. U tom slučaju lice mora biti prepoznatljivo od donjeg ruba brade do čela. Na licu ne smiju biti sjene.