ISeVO i ISpPU

Srce već više od 20 godina razvija, održava i upravlja informacijskim sustavima važnim za visoko obrazovanje Republike Hrvatske.  Stoga je Srcu povjerena zadaća izgradnje novog Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) i Informacijskog sustava za praćenje programskih ugovora (ISpPU) te prilagodba postojeće informacijske infrastrukture visokog obrazovanja.  

U Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) koji je donijela Vlada RH u srpnju 2021. godine, konkretno u njegovom dijelu  koji se odnosi na Obrazovanje, znanost i istraživanje, u podkomponenti C3.1.R2 Modernizacija visokog obrazovanja, jedan od prepoznatih preduvjeta za uvođenje novog modela financiranja je i postojanje pouzdanih podataka u središnjim evidencijama u visokom obrazovanju.  

Upravo je to cilj izgradnje informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO). Uspostava središnjeg sustava kvalitetnih, cjelovitih (potpunih) i pouzdanih informacija koji će biti temelj za odlučivanje na svim razinama sustava visokog obrazovanja te temelj za praćenje sustava, izradu izvješća i analiza, kao i za planiranja i predviđanja u području visokog obrazovanja čime će se omogućiti sustavno praćenje (evaluacija) i ostvarivanje ciljeva programskog financiranja. Na taj će se način povećati učinkovitost visokih učilišta i učinkovitost korištenja javnih sredstava, osigurati preduvjeti za postizanje veće relevantnosti i kvalitete visokog obrazovanja te funkcionalna integracija visokih učilišta. 

Izgradnja ISeVO I ISpPU odvijat će se u sklopu projekta e-Sveučilišta koji ima za cilj digitalnu preobrazbu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj poboljšanjem digitalne nastavne infrastrukture, uvođenjem digitalnih nastavnih alata te osnaživanjem digitalnih kompetencija nastavnika za poučavanje u digitalnom okruženju. Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, a provodi ga u partnerstvu i suradnji sa Sveučilišnim računskim centrom (Srce) i Agencijom za visoko obrazovanje (AZVO).  Projekt e-Sveučilišta se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a nositelj investicije Digitalna preobrazba visokog obrazovanja je Ministarstvo znanosti I obrazovanja RH. 

U izgradnji ISeVO i ISpPU, pored Srca koji vodi aktivnost, sudjeluju ključni dionici iz sustava visokog obrazovanja:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO), Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), Rektorski zbor, ustanove iz sustava visokog obrazovanja te svih drugih uključenih u protok podataka i procese u visokom obrazovanju. 

Radovi na izgradnji sustava su u tijeku. Završetak je planiran sredinom 2025. godine za ISeVO te krajem 2025. godine za ISpPU. No, sustav će postajati dostupan u fazama, kako se pojedini programski moduli izgrade.

Evidencije u visokom obrazovanju – logičke cjeline

Slika 1 Evidencije u visokom obrazovanju – logičke cjeline