Aktualno

Počevši od 16.10. studenti počinju ostvarivati prava na prehranu isključivo temeljem podataka zavedenih za tekuću akademsku godinu. Kako bi se mogla koristiti subvencija studentske prehrane mora biti zaveden upis u akademsku godinu 2018./2019. u statusu redovitog studenta. Valja napomenuti još nekoliko pravila:

  • Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te dodatnih 12 mjeseci u ostalim slučajevima.
  • Pravo na potporu ostvaruju samo studenti koji su stekli 18 ili više ECTS bodova u prethodnoj godini na trenutno upisanoj razini redovnog studija te 36 ECTS bodova u prethodne dvije uzastopne godine na istoj razini studija.

Izdvajamo odgovor na pitanje koje studenti često postavljaju: Kada se dodjeljuje subvencija?

Potpora se  korisniku dodjeljuje za dva razdoblja u mjesecu: od prvoga do četrnaestog dana te od petnaestoga dana do kraja mjeseca pri čemu se neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.

Trenutačno stanje na svojoj iskaznici studenti mogu provjeriti na https://issp.srce.hr/


Nakon ljetne stanke, od 1. rujna 2018. počinju raditi restorani studentske prehrane. Studentski restorani će pružati uslugu do 15. srpnja 2019. godine.