Aktualno

Počevši od 16.10. studenti počinju ostvarivati prava na prehranu isključivo temeljem podataka zavedenih za tekuću akademsku godinu. Kako bi se mogla koristiti subvencija studentske prehrane mora biti zaveden upis u akademsku godinu 2021./2022. u statusu redovitog studenta. Valja napomenuti još nekoliko pravila:

  • Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija te dodatnih 12 mjeseci u ostalim slučajevima.
  • Pravo na potporu ostvaruju samo studenti koji su stekli 18 ili više ECTS bodova u prethodnoj godini na trenutno upisanoj razini redovnog studija te 36 ECTS bodova u prethodne dvije uzastopne godine na istoj razini studija.

Izdvajamo odgovor na pitanje koje studenti često postavljaju: Kada se dodjeljuje subvencija?

Potpora se  korisniku dodjeljuje za dva razdoblja u mjesecu: od prvoga do četrnaestog dana te od petnaestoga dana do kraja mjeseca pri čemu se neiskorišteni dio iznosa dnevne potpore može prenositi isključivo na preostale dane prvoga odnosno drugog razdoblja u mjesecu.

Trenutačno stanje na svojoj iskaznici, razinu prava i svoje podatke koje evidentira referada fakulteta studenti mogu provjeriti prijavom na stranice za pristup podacima.


Nakon ljetne stanke, od 1. rujna 2021. počinju raditi restorani studentske prehrane. Studentski restorani će pružati uslugu do 15. srpnja 2022. godine.