ISSP REST API

Novo

14.11.2019. pušteno u produkciju novo sučelje za izradu zahtjeva za resurse ISSP REST API-ja na adresi https://issp.srce.hr/ISSPApiNoviZahtjev koji se i dalje nakon što se popuni, ispiše i potpiše od strane odgovornih osoba na ustanovi poštom šalje MZO.

ISSP REST API

ISSP REST API koji se nalazi na adresi https://issp.srce.hr/ je zamišljen kao jedinstvena pristupna točka sustavima ISSP i ISAK. Izabrana je REST API tehnologija kao dugoročno održivo, robusno i skalabilno rješenje.

Uvjeti za pristupanje API-u su detaljano opisani na adresi https://issp.srce.hr/. Na spomenutim stranicama nalazi se potrebna dokumentacija, te primjer konzumiranja novog API-ija.

OPĆE NAPOMENE

Pristup podacima je moguć samo putem resursa na koje MZO korisniku dodjeli pravo pristupa. Sve specifičnosti ili dodatne potrebe korisnik mora dogovoriti s MZO i ishoditi odgovarajuću dozvolu.

POSTUPAK ZA ZAINTERESIRANU PRAVNU OSOBU

Postupak za zainteresiranu pravnu osobu (korisnika) za dobivanje prava na korištenje API-ja sastoji se od sljedećih koraka:

  1. Korisnik ispunjava zahtjev za pristup ISSP REST API-ju na poveznici https://issp.srce.hr/ISSPApiNoviZahtjev.
  2. Korisnik potpisani i ovjereni primjerak zahtjeva dostavlja Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
  3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja donosi odluku o zahtjevu i obavještava podnositelja zahtjeva.
  4. U slučaju odobrenja zahtjeva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavlja pristupne podatke kontaktnoj osobi navedenoj u zahtjevu.