Razine prava

Razina prava i iznos subvencije dodjeljuju se prema Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata, te Pravilniku o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. 

Sve dodatne informacije i pojedinačne odluke o mogućim većim pravima za pojedine županije mogu se pronaći na stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Popis aktivnih razina prava sa pripadnim dnevnim subvencioniranim iznosom, maksimalnom dnevnom potrošnjom, postotkom participacije studenta i potrebnom dokumentacijom: 

Razine prava na prehranu
Razina prava Kome se dodjeljuje Dnevna subvencija Maksimalna dnevna subvencija Osnova za stjecanje prava
0
 • Izvanredni studenti
 • Studenti koji studiraju uz rad
 • Studenti poslijediplomskih studija
 • Strani državljani izvan EU (koji nisu stipendisti MZO)
0 kn    
1
 • Redoviti studenti studija sa stalnim mjestom prebivališta u županiji u kojoj je sjedište visokog učilišta
16,10 kn 32,20 kn
 • Redovit upis u tekuću akademsku godinu
2
 • Redoviti studenti s mjestom prebivališta izvan županije u kojoj je studij
 • Studenti obuhvaćenim posebnim odlukama MZO
 • Strani državljani u programima međunarodne razmjene Erasmus i CEEPUS
32,20 kn 64,40 kn
 • Osobna iskaznica
 • Zavedena mobilnost stranih studenata od strane Visokog učilišta
2.5
 • Redoviti studenti smješteni u studentskom domu koji ne pruža uslugu prehrane
 • Studenti s izrazito niskim socijalnim statusom na temelju odobrenja MZO
 • Vrhunski sportaš s prebivalištem izvan mjesta studiranja
40,25 kn 80,50 kn
 • Potvrdu SC-a o smještaju u domu
 • Potvrda MZO o izrazito slabog imovinskog stanja upućenog CAP-u
 • Rješenje o kategorizaciji sportaša Hrvatskog olimpijskog odbora (kategorija I – III) te osobna iskaznica

Napomena: U tablici je dan pojednostavljen prikaz prava koje student može ostvariti