ISVU moduli

Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) objedinjuje skup više zasebnih modula, izvedenih pomoću različitih tehnologija i namijenjenih različitim grupama korisnika unutar visokog učilišta. Sustav omogućuje evidenciju podataka i aktivno potpomaže odvijanje administrativnih procesa visokoškolske ustanove.

ISVU se sastoji od sljedećih modula: Studiji i studenti, Ispiti, Studomat, Kadrovi, Admin koordinator, Nastavnički portal, Skladište podataka, DISIS (generator dopunskih isprava o studiju, svjedodžbi i diploma), Provjera potvrda s el. pečatom, Pregled sustava, Poslijediplomski studiji, REST API i Visoka učilišta.

Izvedbe modula

S obzirom na primijenjenu tehnologiju u ISVU-u razlikujemo klijent-server i web module:

  • Klijent-server moduli su Studiji i studenti, Poslijediplomski studiji, Ispiti, Admin koordinator, Kadrovi. Takve module potrebno je instalirati na korisnikovo računalo. Moguće ih je koristiti samo na računalima čija je internetska adresa registrirana u bazi podataka ISVU-a, zbog povećane sigurnosti i zaštite sustava u cjelini.
  • Web moduli ne zahtijevaju instalaciju na korisnikovo računalo nego se koriste putem standardnih internetskih preglednika. Ti moduli su: Studomat, Skladište podataka, DISIS, Nastavnički portal, Visoka učilišta, Pregled sustava i Provjera potvrda s el. pečatom. Web module je moguće koristiti s bilo kojeg računala koje ima vezu na internet.

Za korištenje modula potrebno je imati AAI@EduHr elektronički identitet.

Preduvjet je za korištenje obaju tipova modula je veza na internet.

Preuzimanje ISVU desktop aplikacija

Za preuzimanje svake ISVU aplikacije možete izabrati dvije opcije. Prva je aplikacija koja se spaja na pravu bazu i radi s pravim podacima, dok je Proba verzija aplikacije koja se spaja na probnu bazu (radi se s testnim podacima) i služi za testiranje rada u sustavu.

Instalacijske datoteke i upute